Jõgeva aleviku sild ei saa veel niipea valmis

Suvel alustatud Jõgeva aleviku sillaremont jäi pooleli, vana Sordi sild on lõhutud ja uus enne järgmist aastat ei valmi.


Praegu pääseb alevikus üle jõe ainult jalgsi või jalgrattaga mööda ajutist silda. Mõlemale poole jõge jäävad aga Eesti Taimekasvatusinstituudi hooned ja põllumaad. Kui varem pääsesid instituudi väikesed katsekombainid üle Pedja aleviku silla kaudu ja suurele maanteele asja polnud, siis sel sügisel tuli kasutada viadukti ja ringteid.
Suvel lootis osaühing Nordpont uue silla ehitamist alustada 13. juulil, taotlused vee allalaskmiseks olid siis juba tehtud. „Tööde valmimise tähtaeg on tuleva aasta veebruaris,“ rääkis Nordpont OÜ tegevjuht Kalvi Krass. „Ometi on meil kavas saada töödega valmis novembris, et asfalteerimine ei jääks talveajale ega peaks hiljem pikendust taotlema, kui juhtub niisugune talv tulema, mis asfalteerida ei lase,“ rääkis ta siis Vooremaale. Praeguseks on lootus, sild sel aastal valmis saada, lõplikult kadunud.
„Meil läks vee erikasutusloa saamisega enneolematult kaua aega – 121 päeva. Tehnoloogiliselt ei õnnestu seetõttu enam sel hooajal ehitada, vajame ehituseks olukorda, kus jõgi on alla lastud ja vesi mahub läbi ühest paisuavast. Nüüd on oktoober ja vooluhulk juba nii suur, et me ei saakski enam ehitada.
Kulusid tuleb kõvasti juurde, aga tehnoloogilise vaheaja võimalus oli meil tellijaga sõlmitud lepingusse sisse kirjutatud, kõik on ilusti vormistatud. Pais oli alla lastud kaheks nädalaks, aga praegu on jõgi taas ettenähtud kõrgusel tagasi,“ rääkis Kalvi Krass.
Jõgeva vallavanem Tiit Lääne ütles Vooremaale, et vald on saatnud maanteeametile järelpärimise ning üleeile tuli Jõgeval kokku nõupidamine, millest võtsid osa valla esindajad, ehitaja, maanteeameti ja ETKI esindajad.
„Silda sel aastal ei tule,“ tõdes Lääne. Ehitaja lubas tagada ajutise silla turvalisuse, karestada pinda, tihendada piirdeid ja tagada ka sillalt lumekoristuse kui vaja.
„Otsime praegu sobivaid lahendusi,“ ütles osaühingu Nordpont juht. Ettevõte tahab sillaehitusega jätkata niipea kui võimalik. „Loodame taasalustada aprilli lõpul, kui suurvesi on taandunud. Loomulikult on vaja vee alla laskmiseks pikendada vee erikasutusluba, aga tavaliselt on see õnnestunud kiiremini kui taotlemine,“ lootis Krass.

Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi:
Jõgeva alevikus oleva Jõgeva Suursilla (riigitee 14143 km 3,07) ümberehitusel on tõepoolest kehtestatud tehnoloogiline paus ning tööde tegemine on peatunud. Tööde peatumine on tingitud asjaoludest, mida ei olnud projekti koostamisel võimalik ette näha ehk siis tegu on tellija vastutusega. Sammaste ümberehituse ettevalmistamisel ja Pedja jõe vete suunamisel selgus, et Jõgeva mõisa vesiveski pais ja kanal ei ole vettpidavad. Kuna veetase tuleb sammaste ümber enne sammaste remonti alla saada, siis hetkel ei ole võimalik töödega jätkata. Ehitajaga oleme otsustanud, et tuleb koostada projektimuudatus ning hetkel ongi see tegemisel. Projektlahendus iseenesest ei muutu ehk sild ja sambad jäävad selliseks nagu algselt oli projekteeritud, aga ümber tuleb projekteerida tehnoloogia, kuidas samba ehitustöid teha.
Viivitusest muutub kindlasti silla ehituse valmimise kuupäev, kuna töödega jätkamine sõltub nii ilmast kui ka eeldatavast veetasemest ehk kui vesi paisjärves ja Pedja jõel on kõrge, siis on tööde tegemine võimatu. Töödega saab ehitaja alustada arvatavasti mais ning tööd võiks lõppeda suve lõpuks.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus