Jõgeva aleviku põldudel aretati uued sordid

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor filosoofiadoktor Mati Koppel rääkis, et Sakus Taimetoodangu Inspektsioonis aretustöö tulemusest kokkuvõtteid teinud sordivaliku komisjon pidas sobilikuks sordilehele kanda odrasordi ‘Viire’, millele iseloomulik hea saagikus, kusjuures korraliku saagi kindlustab suur terade arv. Teine sordilehele pääsenud odrasort ‘Leeni’ on küll tagasihoidlikum saagi poolest, kuid igati ilusa ja ühtlase teraga, mistõttu seda saab edukalt kasvatada ka mahepõllumajanduses.

Mõlemad odrasordid aretasid Ülle Tamm, Hans Küüts ja Ivi Küüts. Ivi Küüts on kahjuks juba igavikku lahkunud. Sordiaretus on sedavõrd pikaajaline protess, et selles osalejad teadlased-loojad töö lõpptulemusi alati ise ei näegi.

Mati Koppeli sõnul andis komisjon positiivse hinnangu ka Aide Tsahkna aretatud kartulile ‘Reet’, mis on väga ilusate, siledakooreliste mugulatega kartulisort, mis rikkalikku saaki annab ja on haiguskindel. Komisjoni tunnustuse pälvis ka aeduba ‘Lemmik’, mille aretas Maia Raudseping.

“Uus aedoasort on saagikas, ümara ja paksu kaunaga ning kiudainetevaba, mistõttu sobib hästi tervislike salatite valmistamiseks,” märkis Sordiaretuse Instituudi direktor.

Suvinisusorti ‘Mooni’ soovitas komisjon veel ühe aasta katsetada.

“Komisjoni koosolekul oli üldse arutlusel viiekümne sordi käekäik,” ütles Mati Koppel. “See, et viiest väljapakutud sordist neli tunnistati sordilehele kandmiseks vajalikele nõuetele vastavaks, on tõestuseks meie instituudi konkurentsivõimelisele teadus- ja aretustööle. Ühtlasi tehti Sakus kokkuvõtteid pikemalt katsetustes olnud odrasortidest ning meeldiva uudisena selgus, et kümnest paremast sordist on teisel-kolmandal kohal meil aretatud ‘Anni’.”

Mati Koppeli sõnul on sortide jõudmine sordilehtedele viimasel ajal järjest raskemaks muutunud seoses teiste Euroopa maade sortide tulekuga meie turule.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus