Jõgeva alevikku hakatakse looma uut teadusasutust

Põllumajandusministeerium kavatseb Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Sakus tegutseva  Eesti Maaviljeluse Instituudi liita. Uus teadusasutus kavatsetakse rajada Jõgeva alevikku.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktori Mati Koppeli sõnul toob uue teadusasutuse loomine Jõgeva alevikku märkimisväärseid investeeringuid.

“Tuleb renoveerida senised teadushooned, mis ehitatud kaheksakümnendatel aastatel ja saanud vaid sanitaarremonti. Nii mõnigi hoone on tarvis ka juurde ehitada. Kindlasti on oodata ka teadlaste arvu suurenemist. Liitmisega kaasneb uute teadussuundade väljakujundamine ja arendamine. Täpsemad eelistused teaduses selguvad aga hiljem,” ütles ta.

“Praegu teeme Eesti Maaviljeluse Instituudiga väga mitmekülgset koostööd. Poolte projektide elluviimiseks  oleme esitanud ühiselt rahataotlusi. Näiteks oleme ühiselt küsinud raha põhjalikumaks tegelemiseks maheviljeluse, mullaharimise ja taimekaitse valdkonnaga. Samas on ette tulnud ka konkureerimist, sest teeme ka sarnasele temaatikale eraldi taotlusi. Ühinemisel jääb aga dubleerimine ära, mis võimaldab teadustöö senisest veelgi põhjalikumaks ja tulemusrikkamaks muuta,” lisas Jõgeva Sordiaretuse Instituudi juht 

“Teadusasutuste liitmiseks on vaja valitsuse otsust. Otsuse projekti kavatseb põllumajandusministeerium koostada käesoleva aasta lõpuks. Plaani lõplikuks elluviimiseks kulub aga aega viis kuni seitse aastat,” märkis Koppel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus