Jõgeva Aia tänava koolimaja remont on edasi lükatud

Linnavolikogus toimunud lahtisel hääletamisel oli Aia tänava koolimaja renoveerimist võimaldava ühe miljoni krooni suurust laenuvõtmist kohustava parandusettepaneku sissehääletamise poolt 2004. aasta eelarvesse ainult 7 Isamaalidu saadikut.

Kui see parandusettepanek oleks läbi läinud, siis oleks tõenäoliselt Piiri pargi 400 000-kroonine investeering välja hääletatud. Enne hääletamist kostsid volikogus just taolised ettepanekud.

Esialgse plaani järgi oleks vanas koolimajas tänavu tehtud tõid kokku kahe miljoni krooni eest, millest ühe miljoni oleks pannud linn ja teise miljoni Jõgeva Gümnaasium.

Aia tänava majale kulub 17 miljonit

2001. aastal vaadati hoone üle ja hinnati renoveerimiseks vajamineva summa suuruseks 17 miljonit krooni. Jõgeva Gümnaasiumi direktori Taisto Liivandi sõnul võib vajaminev summa isegi nii suur olla, kuid see ei tähenda, et antud raha tuleks korraga välja käia. Remontida saab ju ka sammhaaval. “Me oleme gümnaasiumi peahoonet renoveerinud juba 1997. aastast alates ja lõppu veel ei paista,” teatas ta.

Linnavolikogule esitatud kirjaliku ettekande järgi kavatseti Aia tänava koolimajas tänavu teha sanitaar- ning elektrotehnilisi töid, vahetada aknaid jne.

“Kogu probleemi paradoks ongi tõsiasjas, et Aia tänava koolimaja kordategemise idee tuli linnavalitsuselt. Kui aga hääletamiseks läks, siis otsustas volikogu teisiti. Nõndanimetatud vana koolimaja renoveerimise küsimuse päevakorrast mahavõtmine Jõgeva linnavolikogu poolt oligi mulle seda üllatavam. Kas me tahame Aia tänava koolimajahoonele rakendust leida või mitte,” küsis Taisto Liivandi.

Momendil ei ole kahele kolmandikule majast rakendust leitud. Seetõttu halveneb hoone olukord pidevalt. Tegemist on aga ajaloolist ja arhitektuurilist väärtust omava majaga. Ka ei ole pakutud hoone kasutamiseks välja teist varianti kui koolimajana.

Jõgeva Gümnaasiumi algklasside maja

Koolijuhi nägemuse järgi saaks tulevikus vanast koolimajast Jõgeva Gümnaasiumi algklasside maja. Klassiruumid paikneksid teisel ja kolmandal korrusel ning esimesel korrusel asuks Jõgeva Täiskasvanute Keskkool.

“Meie kool vaevleb juba aastaid ruumikitsikuses. Aia tänava koolimaja teise korruse kordategemise järel saaksime tänavu viia internaadihoonest ära kuus algklassikomplekti. Samuti tahame remontida aula ja võimla. Tulevikus jätkaksime kolmanda korruse renoveerimist. Siis saaksime viia internaadihoonest ära kõik algklassid. Internaadis olevad lapsed aga paigutaksime Jõgeva haiglas olevatesse vabadesse ruumidesse. Ka haigla on sellest huvitatud. Praegu kasutab internaati 13, uuel õppeaastal aga juba 20 last,” rääkis Taisto Liivandi.

“Utoopilistesse plaanidesse, nagu saadetaks uute haridust puudutavate seaduste rakendumisel Jõgeva linna gümnaasiumidest väljastpoolt linna pärit põhikooliõpilased tagasi valdade koolidesse, ma ei usu. Tänapäeva reaalsus on, et lapsevanemad on oma valiku teinud ja vabade kohtade olemasolul ei saa lapsevanemaid kohustada oma lapsi teise kooli panema,” rääkis Jõgeva Gümnaasiumi direktor.

Vajalikud eeltööd tehakse aprillis

“2004. aasta eelarvesse ei võetud ühe miljoni suurust laenukohustust, mis ei tähenda aga, et volikogu oleks loobunud Aia tänava koolimaja kordategemisest. Laenuvõtmise kohustus hääletati välja, sest enne, kui majale remondiraha peale paneme, oleks vaja vaadata üle ruumide jaotus. Tuleks otsustada, millistesse ruumidesse pannakse noortekeskus, kuhu täiskasvanute keskkooli klassid ja kuhu gümnaasiumi algklassid. See skeem koos rahalise maksumusega tuleks läbi mängida. Me pole põhimõtteliselt Aia tänava koolimaja renoveerimise vastu, kuid me tahame selgusele jõuda, kui palju on remondiks raha vaja, et saaks algklassid internaadist Aia tänava koolimajja üle tuua,” teatas linnavalitsuse liige, rahvaliitlane Toomas Vahur.

“Ma arvan, et kõik need Aia tänava renoveerimise alustamiseks vajalikud eeltööd tehakse ära aprillikuu jooksul ja Jõgeva linnavolikogu tuleb antud küsimuse juurde tagasi aprilli istungil. Me soovime, et algklassiruumid saaksid valmis enne uue kütteperioodi algust,” lisas ta.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus