Jõgeva abivallavanemaks sai Vello Lukk

Jõgeva vallavalitsuses loodi 1. aprillil abivallavanema ametikoht, mida asus täitma varem keskkonna peaspetsialistina töötanud Vello Lukk.


Abivallavanema ametikoht pole Jõgeva vallavalitsuses uus nähtus. Viimati töötas selline ametimees seal 2009. aastal ja toona oli selleks Enn Kurg. Praegu Jõgeva vallavanemana töötav Kurg selgitas, et abivallavanema ametikoht oli tarvis taas luua vallavalitsuse töö paremaks korraldamiseks just nüüd, mil Eesti omavalitsused on haldusreformi ootel.

“Ametikohtade üldarv ei muutunud. Keskkonna peaspetsialisti koht kaotati ja vastavalt avaliku teenistuse seadusele, pakuti abivallavanema kohta Vello Lukile. Jäätmekäitluse ja keskkonnalubadega seonduvaga tegeleb nüüd peamaakorraldaja Jakob Kuld,” rääkis vallavanem. 

Põhiliseks majandusvaldkond

Värske abivallavanema tööülesanneteks on valla majanduse  koordineerimine ja juhtimine, majandusvaldkonna arengu planeerimine ja arendusdokumentide koostamine, eelarve planeerimine, vallavanema asendamine, valla osalusega sihtasutuste ja äriühingute nõukogude töös osalemine, valla teede ja tänavate hoiu korraldamine, tarbijakaitse koordineerimine, kalmistute tegevuse korraldamine ja valla heakord.

Abivallavanem Vello Lukk selgitas, et tööd uues ametis pole talle võõrad ning kõigi nende küsimustega on ta juba varem tegelenud. “Abivallavanemana on mul vastutus suurem ning nüüd on minu vastutusalas ka majandusvaldkond,” selgitas ta.

Üheks põhiliseks teemaks, millega värske abivallavanem tegelema peab, on haldusreformiga seotud majandusküsimused. “Näiteks Jõgeva linnaga peame läbi arutama teede hoolduse küsimused, võimaliku ühinemise korral pole ilmselt otstarbekas ülal pidada kahte veevärgiga tegelevat ettevõtet. Paika tuleb panna kulude jaotused,” rääkis Lukk. Tema sõnul oleks hädasti tarvis muuta ka valla üldplaneeringut, kuid enne haldusreformi läbiviimist pole see kuigi mõistlik. “Ootame, mil haldusreformi seadus vastu võetakse. Ehk selle aasta jooksul võetakse vallas vajalikud otsused vastu,” kommenteeris ta haldusreformiga seonduvaid muutusi. 

Töötasu jääb samaks

Jõgeva abivallavanema koht võeti 31. märtsil peetud vallavolikogu istungil vastu 13 poolthäälega. Otsuse poolt hääletasid Keskerakonna ja IRLi esindajad, selle vastu olid kaks Reformierakonna ning kaks valimisliidu Kõigi Kodu esindajat. Üks Reformierakonda kuuluv vallavolinik jäi erapooletuks.   

Otsusele vastu hääletanud valimisliidu Kõigi Kodu liige Hardi Perk tõdes, et  tema meelest ei olnud abivallavanema koha loomine põhjendatud. “Mulle tundub, et vallavanem saab oma tööülesannetega hästi hakkama ning midagi pole tegemata jäänud, seega on natuke arusamaatu, miks on vaja abivallavanemat. Üldse tuleks vallaametnike töökoormused kriitilise pilguga üle vaadata,” märkis Perk.

Veel täpsustas ta, et abivallavanema koha loomine oli plaanis juba siis, kui valimisliit koalitsioonis oli ning toona see läbi ei läinud. Nüüd, mil Jõgeva vallavalitsuses moodustavad koalitsiooni IRL ning Keskerakond, võeti abivallavanema koha loomine uuesti päevakorda.

Mis puutub ametnike palkadesse, siis Vello Luki töötasu abivallavanema ametis ei muutu, kuid mõningal määral suureneb maakorraldaja Jakob Kulla töötasu. “Jakob Kuld sai enne lisatasu jäätmevaldajate registri pidamise eest ja see lisatakse nüüd tema põhipalgale,” kinnitas vallavanem.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus