Jõgeva aasta õpetajateks valiti Maimu Valdmann, Tiia Veski ja Elita Järvela

Traditsiooniliselt tunnustas Jõgeva mitme linna haridusasutuse silmapaistvamaid õpetajaid. Aasta õpetaja tiitli pälvisid üldhariduskoolis Jõgeva Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja Maimu Valdmann, huvikoolis Jõgeva Kunstikooli õpetaja Elita Järvela ja lasteaias Jõgeva lasteaia “Rohutirts” liikumisõpetaja Tiia Veski.

Teisipäeval Jõgeva kultuurikeskuses peetud traditsioonilisel Jõgeva linna õpetajatele pidulikul vastuvõtul pöördus õpetajate poole linnapea Kalmer Lain, kes tänas pedagooge tehtud töö eest. 

Aasta õpetaja alustas oma kodukoolis

Jõgeva linna aasta õpetaja valimise komisjoni juhtinud abilinnapea Mihkel Kübar kinnitas, et tunnustuse pälvisid väärikad ja oma tööle pühendunud pedagoogid, kellega tal on  rohkesti asjalikke ja meeldivaid kokkupuuteid olnud.

Õpetaja Maimu Valdmann rääkis, et on õpetamise ja koolitemaatikaga tegelenud praktiliselt kogu elu. “Õpetaja sai minust kohe pärast Mustvee I Keskkooli lõpetamist. Samas õppeasutuses alustasingi pedagoogitööd. Suurimaks armastuseks pere ja kodu kõrval on aga Jõgeva Gümnaasium, mis on olnud suurepärane keskkond oma ideede ja mõtete elluviimiseks,” ütles Valdmann. Enda sõnul õpetab Maimu Valdmann huvi ja entusiasmiga eesti keelt ja kirjandust, kuid paeluv on ka inimeseõpetus, sest nendes tundides saab ta jagada noortele oma elukogemusi.  

Lapsed ootavad iga päev

Huvikoolide õpetajatest aasta õpetajaks kuulutatud Elita Järvela on tegelenud kunsti õpetamise ja kunstielu edendamisega veerand sajandit. Jõgeva Kunstikoolis töötab ta viieteistkümnendat aastat, kus õpetab nii üsna väikesi kui ka juba suuremaid lapsi.

“Tööle lähen iga päev rõõmu ja ootustega, sest tean, et lapsed ja noored soovivad minult südamest tuleva entusiasmi ja huviga teadmisi ja oskusi vastu võtta,” kinnitas ta.

Küsimusele tulevikuplaanide kohta vastas Järvela, et möödunud aasta oli sündmuste poolest piisavalt rikas. “Minu õpilastel oli kümme isikunäitust, mis on üks suurem arv taolisi näitusi kunstikoolide arvestuses. Oma personaalnäituse seadsin aga üles Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi.  Silmas pidades eelnenud loominguliselt pingelist perioodi, võiksin ehk praegu teatud mõttes aja maha võtta ja siis edasistele plaanidele mõtlema hakata,” ütles  kunstnik ja kunstipedagoog.

“Rohutirtsu” liikumisõpetaja Tiia Veski on lastele selgeks õpetanud vahvaid liikumiskavasid, korraldanud terviseteemalisi sündmusi ja spordivõistlusi, osalenud arengu-ja õppekavade koostamises.

“Ta hoiab end pidevalt kursis uute erialaste võtete ja võimalustega nii kirjanduse, e-materjalide  kui ka koolituste kaudu  ning rakendab neid oma töös. Analüüsib oma tugevaid ja nõrku külgi, on avatud uutele mõtetele ja ettevõtmistele,  teeb tööd mõtestatult ja südamega,” iseloomustavad Tiia Veskit kolleegid.

Jõgeva abilinnapea Mihkel Kübar rääkis, et  Maimu Valdmanni teatakse kogu Eestis kui Betti Alverile pühendatud luulepäevade “Tähetund” algatajat ja korraldajat. Tõeliselt loomingulise Elita Järvelaga sai ta lähemalt tuttavaks, kui kunstikoolis ise üht sündmust läbi viis, Tiia Veski tegevus liikumisõpetajana, sportlike ja tervislike eluviiside edendajana on tänuväärne nii laste arengu ja eluhoiaku kujunemise kui ka Jõgeva kui terviseedendusliku linna käekäiku silmas pidades. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus