Jõevalla ajaloopäeval kuuldi põnevaid fakte paikkonna möödanikust

Pühapäeval peeti Pala vallas Nõva koolimajas Jõevalla ajaloopäev, kus peaesineja ajaloolane Tõnis Türna rääkis oma ettekandes varasemate aegade omavalitsuste tegevusest ja piirkonnas läbi viidud haldusmuudatustest.

Jõevalla külaseltsi eestvedaja Ave Kuslapi sõnul oli rahvusarhiivis töötava ajaloolase Tõnis Türna ettekanne piirkonna elust ja haldusreformidest väga põnev. “Saime teada, kust on tulnud Jõevalla nimi, kentsakad talunimed ja miks on neid ühel talul nii palju on. Samuti sedagi, kuidas toimetas omal ajal vallakohus ja milliseid probleeme pidid lahendama vallavanem koos vallavolinikega. Veel rääkis Türna, kuidas toimis seltsielu ja palju erinevaid seltse ja ühinguid mahtus väikesse Jõevalda. Kuulsime, et omaaegset külaelu oli väga humoorikalt kajastanud ajalehtedes Villem Luhasoo.”

Kultuuriprogrammi eest hoolitsesid õed Elkenid oma ansambliga Ave-Maria Silla juhendamisel. “Meie laulud võeti vastu tõeliselt avatud südamega ja kogu sündmustest olen kuulnud väga head tagasidet,” ütles ansambli üks liikmetest Eha Uusen.

“Ajaloopäeval sai registreeritud 95 osalejat, kellest enamikul ikka juured Jõevallas. Kuigi paljud neist praegu siin ei ela, aga sidemed kunagise kodukandiga on püsinud,” märkis Ave Kuslap.

Jõevalla Külade Seltsi poolt oli kaetud traditsiooniline kohvilaud, kuhu Maimu Aermann oli küpsetanud lihapirukaid, Eve Eres kringleid ja Margit Kuslap kooke.

Jõevalla kodukandipäevade traditsioon sai alguse aastal 1985, kui toimus esimene Nõva hariduspäev paikkonnast võrsunud pedagoogi ja fotograafi Valter Vungi eestvedamisel. Tänaseks on kodukandipäevi peetud kaheksal korral. 2011. aastal toimunud ajaloopäeval tähistati paikonnast võrsunud keeleteadlase ja karskusliikumise edendaja Villem Ernitsa 120. sünniaastapäeva.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus