Joel Luhamets kaalub peapiiskopiks kandideerimist

Esmaspäeval sai EELK Põltsamaa koguduse majas teoks kohtumine EELK peapiiskopiks kandideerivate vaimulikega, kus kandidaadid esitasid oma nägemuse peapiiskopi tegevusest ja vastasid kuulajate küsimustele.

Tartu praost ja Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets, kes on töötanud ka EELK Põltsamaa koguduses, lausus, et teda on kandidaadiks üles seatud ja kandidaadina registreeritud. Seni pole ta veel andnud kandideerimiseks nõusolekut ja tal on aega otsustada kuni valimiste-eelse päevani.

Mõistlik üks majandusüksus

Joel Luhamets otsustas siiski osaleda peapiiskopi valimise eelses diskussioonis. Tema sõnul on peapiiskopi ülesandeks seista õige õpetuse eest, kujundada ordinatsioonipoliitikat, toetada töö tegijaid ja vaimulikke, kes selles ametis tegutsevad, hoida kiriku ühtsust ja teha kõik selleks, et kirik saaks täita oma peamist ülesannet, milleks on jumalasõna kuulutamine ja sakramentide jagamine.

Peapiiskopiks kandideerijate diskussioonis arutleti selle üle, kas Eesti võiks jagada piiskopkondadeks. Joel Luhamets märkis, et sellise olukorra loomine, kus eksisteeriks mitu konsistooriumi ning mitu kiriklikku majandusüksust, ei oleks praeguses Eestis mõistlik. Pigem võiks tema arvates olla piiskopil abilisi, mitte ei peaks olema eraldi piiskopkondi.

Piiskopi valib ametisse 56-57-liikmeline kirikukogu, kuhu  kuuluvad kõikide praostkondade praostid. Osadest praostkondadest on veel kolm esindajat, kellest üks peab olema vaimulik, üks koguduse liige ning kolmas praostkonna saadetud esindaja. Lisaks kuuluvad kirikunõukogusse konsistooriumi liikmed, kirikuvalitsuse liikmed, samuti veel esindajad Usuteaduse Instituudist jm.

Joel Luhamets lausus, et kui ta otsustab peapiiskopiks kandideerida ja kui ta sellesse ametisse valituks osutub, tuleb tal Tartust Tallinna kolida. Praegu töötab Tartu Pauluse koguduses abiõpetajana Kristjan Luhamets. Kui Joel Luhamets osutuks peapiiskopi ametisse valituks, jätkaks Pauluse koguduse õpetaja ametis Kristjan Luhamets. Joel Luhametsa sõnul on Tartu Pauluse koguduse õpetaja töökoormus suur, seepärast tuleks Kristjan Luhametsal endale kindlasti ka abiline leida.

Valimispäev 26. novembril

Luhametsa sõnul oleks  temal tulenevalt tema east ametliku tööaja pikkus peapiiskopina kaks aastat. Samas nentis ta, et kui peapiiskopi ametisse valitakse üle 60 aasta vanune mees, siis langetatakse samaaegselt ka otsus selle kohta, et ametiaega pikendatakse 70. eluaastani. See tähendab, et Joel Luhametsa ametiaja pikkuseks peapiiskopi ametis kujuneks seitse aastat. Selline otsus ei oleks peapiiskopi kandidaatide kohta üldine, vaid kehtestatakse konkreetse isiku kohta. Kui peapiiskopil tekib näiteks tervisega seotud probleeme, võib ta oma ametist tagasi astuda.

EELK peapiiskopi valimine toimub 26. novembril ja ta astub ametisse tuleva aasta  2. Veebruaril. Joel Luhamets lausus, et tema isiklik otsus selle kohta, kas ta kandideerib peapiiskopiks või ei, peab olema langetatud hiljemalt 25. novembri hommikuks.

Peapiiskopi kandidaadid

*Lääne praost Tiit Salumäe

*Tartu praost Joel Luhamets

*Viljandi praost Marko Tiitus

*Usuteaduse Instituudi rektor ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander

*EELK konsistooriumi kantsler ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilmaa

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus