Jõe tänavat hakatakse projekteerima

Valla esindajad vaatasid reedel koos projekteerijaga üle Jõe tänava, mida mööda hakkab tulevikus kulgema Betti Alveri muuseumi juurest jõe äärde viiv promenaad. Tänav kaetakse asfaldi asemel tänavakividega, paigaldatakse wifi-ühendusega pingid, kus saab vabas õhus tööd teha ja valgustid. Üksnes jalakäijate käsutusse tänav siiski ei lähe, seal jääb ruumi ka autodele.

„Linn ei ole jõge piisavalt kasutanud,“ ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

Linna promenaadi jätk teisel pool raudteed algab kavade järgi raudtee ületuskohast ja läheb mööda Jõe tänavat kuni viimaste majade lõpuni. Ülekäik Jaama tänavast tõstetakse veidi kõrgemale, et tagada seal kiiruse vähendamine. Tee on kavas katta sillutiskividega, et selle peal saaks nii sõita kui ka kõndida. Teekonna peale on kavas tellida umbes viis-kuus pinki. Täpse arvu osas jäeti projekteerijale vabad käed, et valida kohad, kuhu need sobivad.

Jõgeva promenaadi jõepoolset osa hakkab projekteerima Tiit Korn.

Samuti on kavas viia lõpule Betti Alveri muuseumi ümbruse korrastamine, muuseumist Jaama poole. Selle kohta on aga juba varasemast projekt olemas.

„Õueala ja ühesuunaline, inimesed peavad saama ju oma koduõue sõita,“ ütles Aivar Kokk Jõe tänava tulevase liikluskorralduse kohta.

Vallal on kavas tuleval aastal rannaala arendamist jätkata, jõge puhastada, puhkekohti ja atraktsioone lisada. „Kui esimesed pingid telliti valla raha eest, siis tuleval aastal plaanis kaasata ala arendamisse ka projektiraha,“ teatati vallast.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus