Jätkusuutlikkuse raport reastab maailma riigid

Jätkusuutliku Ühiskonna Fondi koostatud raport võttis vaatluse alla 151 riiki. Teist aastat on jätkusuutlikumaks riigiks osutunud Rootsi. Esimese kümne hulgas on veel kolm Põhjamaad – Soome (4.), Norra (3.) ja Island(6.).

Taani positsioneerus 14. kohale. Riikide reastamisel võeti arvesse 22 indikaatorit, näiteks tervis, keskkond, sotsiaalne võrdsus, ressursside taaskasutamine, rahvusvaheline koostöö, haridusvõimalused jne.

Kümne palli skaalal oli maailma keskmine jätkusuutlikkuse näitaja 5,7 punkti juures. Üldiselt olid murettekitavamad jäätmete vähene taaskasutus ja taastuvenergeetika harv kasutamine.

Balti riikidest ainsana pääses esikümnesse Läti (10.). Eesti 76. tabelikoha tingisid peamiselt kehv jäätmete taaskasutus, koormav ökoloogiline “jalajälg”, kasvuhoonegaaside suur maht ning taastuvenergeetika vähene kasutus.
iii

MADIS TILGA, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

blog comments powered by Disqus