Järvamaa KHK Põltsamaa õppekohas jätkub õppetöö veel aasta

Nüüdseks on endisest Põltsamaa ametikoolist saanud Järvamaa kutsehariduskeskuse (KHK) Põltsamaa õppekoht, kus on õpinguid lõpetamas veel viimaste kursuste õpilased. Järvamaa KHK direktor Rein Oselin lausus, et järgmisel õppeaastal jätkab Põltsamaal õppetööd praeguse seisuga veel sinna õppima jäänud 49 kolmandate ja neljandate kursuste õpilast. Põltsamaal õpinguid lõpetavad noored õpivad ehituse, autotehniku, kodumajanduse ja kokanduse erialal. Rein Oselin ütles, et õpetajate arv väheneb juhul, kui keegi neist ei ole nõus jätkama tööd vähendatud koormusega ning nad valivad selle asemel koondamise. Samas kinnitas koolijuht, et praegu ametis olevatel õpetajatel on kõigil võimalus jääda tööle, kui nad seda soovivad, kuid varasemaga võrreldes väiksema koormusega.

Õppetöö läbiviimise paigana kasutatakse ametikooli veel küllalt uut praktikahoonet, õppekööki ning osa peahoonest. Samuti on kasutuses ühiselamu.

Alates 2018. õppeaasta algusest Põltsamaal enam suure tõenäosusega õppetööd toimuma ei saa. Kui peakski laekuma mõni sooviavaldus mõnelt noorelt Järvamaa KHK Põltsamaa õppekohas õpingute alustamiseks, siis soovitatakse tal asuda õppima Järvamaa kutsehariduskeskusesse. Samas ei usu Rein Oselin, et sooviavaldusi laekub, sest kõigil on selle kooli saatus juba teada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus