Järgmine külade Maapäev tuleb kahe aasta pärast Jõgevamaal

Konkurss järgmise Maapäeva korraldamiseks korraldati juba tänavu mais ning võimalust järgmise Maapäeva korraldamiseks pakuti ka Jõgevamaa Kodukandi ühendusele. Juhatuse koosolekul, kus osales ka maavanem, leiti, et Jõgevamaa on suurürituse korraldamiseks valmis. Põhiliselt koonduvad tulevase Maapäeva üritused Kuremaale, kuid suurüritus jõuab küladesse üle Jõgevamaa. Maapäeva ettevalmistamine algab juba tänavu septembris.

Väga oluline oli Jõgevamaale seegi, et Kamari küla koos Lääne-Virumaa Uljaste külaga sai Aasta küla tiitli.

Kamari rõhub koostööle

Ühendus Kodukant presidendi Kaja Kauri sõnul pole külad varem avaliku tunnustuse osaliseks saanud. Külasid hinnati nii neid külades tehtud ringkäigu kui ka nende kohta saadetud materjali põhjal. Kokku kandideeris aasta küla tiitlile 13 küla, mis esitati maakonnaorganisatsioonide poolt.

Hinnatavad külad pidid vastama erinevatele tingimustele, kuid põhiliseks näitajaks oli külaelanike omavaheline ladus koostöö ning kogukonna ühtehoidmine.

Jõgeva Kodukandi ühenduse koordinaatori Pille Tutti sõnul on Kamari külas väga tugev koostöö, elanike nii majanduslik kui moraalne ühtehoidmine. Ka Põltsamaa vald, kus Kamari küla asub, on väga palju toetanud.

Pille Tutt ütles, et Kamari küla jääb oma piirkonnas küll pisut ääremaale, kuid seda enam väärib tunnustamist külakogukonna tugevus ning sihikindlus, samuti seegi, et koos tegutsevad nii noored, lapsed kui vanemaealised.

Pille Tutt ütles, et Maapäeval saadi kindlam suund ja selgem pilt, kuidas edasi minna. Tema sõnul on väga oluline koostöö kolmel tasandil: külad ise, omavalitsus ja riik. Koostöö on iga aastaga paranenud.

Piimasupp ja kiluleib Pärnumaa moodi

Maapäev Pärnumaal oli väga hästi korraldatud ning vastuvõtt väga soe. Jõgevamaa delegatsioon külastas esimesel külade päeval Risti küla. Arutleti, kuidas külaliikumist maakondlikul tasandil korraldada, samuti räägiti küla-ja seltsiliikumisest. Külalised istutasid õunapuu, mis jääb neid alati ootama.

Tutti sõnul oli väga hästi läbi mõeldud ka kultuuriprogramm, mis oli just omanäoline sellele paikkonnale. Esinesid kohalikud isetegevuslased, näitering ja tantsubänd, samuti võeti osa ehtsast Pärnumaa pulmast.

Südamlik oli ka maapäevaliste ärasaatmine – teeleminejatele pakuti piimasuppi ja kiluvõileiba, mis on omane just Pärnumaale.

Ühendus Kodukant ühendab 15 maakonnaühendust, mis omakorda tähendab enam kui 5000 inimest, kes kuuluvad seltsidesse, seltsingutesse ja ühendusse.

Maapäev on iga kahe aasta tagant korraldatav suurüritus, kus arutatakse külade ja maapiirkondade tuleviku-, arengu- ja koostöövõimalusi. Tänavusel maapäeval osales kokku üle neljasaja inimese. Jõgevamaad esindas 23-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulus ka kaks alla 18-aastast maanoort. Maapäeval osalesid ka seitsme välisriigi esindajad.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus