Järeltulevad põlved on targemad

Põltsamaalt leitud haruldane pronksiaegne kirves annab tunnistust sellest, et siinmail on elutegevus kestnud väga pikka aega. Pole võimatu, et just sellest Eesti Detektoristide Klubi põltsamaalasest liikme leiust algab sündmuste jada, mis tulevikus meie möödaniku kohta olulisi avastusi ja uusi teadmisi annab.

Kindlasti tuleb aga edasiste uuringute puhul enne lõikama hakkamist üheksa korda mõõta, nagu õpetab meid vanasõna. On kiiduväärt, et Põltsamaa detektoristid on seaduskuulekad, et haruldane leid läheb muuseumi ja siinsed metalliotsijaga mehed pole omakasu peal väljas.

Samas on aga tõetera ka teadlaste väites, et tänapäeva tehnoloogilised võimalused ei pruugi aidata meil arheoloogilistest leidudest maksimaalset infot saada. Väide, et leiud tuleks pigem järgnevate põlvkondade avastada jätta, on küllaltki kaalukas.

28. mai 2009

blog comments powered by Disqus