Järelemõtlemise koht

Ka meie maakonnas on suuri ja kauneid hooneid, mis rajati suure õhinaga, ent mis nüüd üsna tagasihoidlikult kasutusel või peagu tühjad ehk sisuliselt kasutud.

Põltsamaa vallavanemal Toivo Tõnsonil on õigus, kui ta kutsub külaseltse ja seltsinguid järele mõtlema, kuidas edasi minna. Need seltsid on oma algsed unistused erinevate hoonete, mänguplatside, külakiikede ja muude taoliste ehitiste ning rajatiste näol reaalsuseks muutnud. Õhinapõhine aeg on aga läbi. Rajatule tuleb ka sisu anda, sest valminud hooned ja rajatised vajavad korrashoidmist ning ülalpidamist. Uusi ideid kavandades ja ellu viies tuleks edaspidi tõepoolest hoopis põhjalikumalt kalkuleerida, kas nende ideede toel valmivaid objekte ka tulevikus üleval pidada suudetakse, ning sellest lähtuvalt küsida endalt ikka ja jälle, milleks ja kellele neid rajatakse.

Kui sisu on tugev, siis leitakse ka ülalpidamiskuludeks raha. Kui sisu pole, pole mõtet karpe püsti panna. 

17. jaanuar 2012

blog comments powered by Disqus