Jalgratturite ning jalakäijate meelespea pimedal ajal

Sügisene pime aeg tähendab suuremat riski õnnetusse sattuda nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele, sest valgust neelav märg asfalt raskendab autojuhtidel nende märkamist. Helkuri ning tulede puudumisel ei pruugi autojuht neid aga üldse märgata.


Tuletame siinkohal meelde elementaarsed nõuded selleks, et nii jalakäijad kui ka ratturid liikluses nähtavad oleksid.

Maanteeameti statistika kohaselt on tänavu pimedal ajal autolt löögi saanud 65 helkurita jalakäijat. Jalgratturid on tänavu liiklusõnnetustes viga saanud 191 korral. Seitse jalakäijat ning neli ratturit on käimasoleval aastal kokkupõrkes sõidukiga kaotanud elu.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonnajuht Maarika Mürk paneb kõigile jalakäijatele ning ratturitele südamele, et pimedal ajal enda nähtavaks tegemine on elulise tähtsusega. Uuringud on näidanud, et helkuri puudumist põhjendatakse endale sageli asjaoluga, et liigeldakse autoga. Samas liiklevad kõik autojuhid ka jalakäijatena näiteks parklast väljudes ja teed ületades.

Jalakäijatel ning ratturitel palun arvestada asjaoluga, et helkuri ning tulede puudumine muudab nad autojuhtide silmadele nähtamatuks.

Õnnetusi jalakäijate ning ratturitega juhtub paraku sageli. Iga päev saab kokkupõrkes sõidukiga viga viis jalakäijat ning üks rattur, mitmed neist ei pääse sellest eluga. Helkurit kutsutakse soodsaimaks elupäästjaks ja täpselt nii see ongi.

Liikluseeskirja kohaselt peab jalgrattal olema:

* töökorras pidur ja signaalkell

* ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur

* pimedal ajal või halva nähtavuse korral ees valge ja taga punane põlev tuli

Liikluseeskirja kohaselt peab jalakäija:

* halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes kasutama helkurit või valgusallikat

* helkur, mida kasutab jalakäija, peab vastama standardi EVS-EN 13356 nõuetele.

Lisaks tuletame meelde, et jalakäija peab maanteel liiklema alati vasakus teeservas ning helkuri õige asukoht on põlve kõrgusel teepoolsel küljel.

Nii jalgratturi kui ka jalakäija märgatavust parandab oluliselt ohutusvest või helkurmaterjaliga varustatud eredavärviline riietus.

KERLI REINHOLM, Gjensidige turundus- ja kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus