Jalgratturi põhjustatud liiklusõnnetuse kahjud korvab vastutuskindlustus

Kui auto põhjustab liiklusavarii, siis kannab kahjud kindlustusselts, kuid jalgratturi põhjustatud kahjud korvab kindlustusselts üksnes juhul, kui ratturil on sõlmitud eraisiku vastutuskindlustus. Statistika järgi on liiklusõnnetuse põhjustajaks sageli jalgrattur.


Eraisiku vastutuskindlustus kaitseb kogu perekonda ning aitab olukorras, kus põhjustatakse kahju kolmandatele isikutele, kes ei ole pereliikmed. Näiteks kui jalgrattur põhjustab liiklusõnnetuse või kui laps kriibib mänguhoos naabrimehe auto või pillate tehnikapoes mõne eseme maha – sellisel juhul korvab kahjud kindlustus.
Eraisiku vastutuskindlustus on meie inimestele veel võõras asi. Kõik me teame, et kindlustada saab kodu ja autot, kuid kindlustuslahendusi on tegelikult oluliselt rohkem. Vastutuse kindlustamine tähendab üldistatult seda, et kui põhjustad teisele inimesele või tema varale kahju, siis kindlustus korvab selle. Eraisiku vastutuskindlustuse saab juurde osta kodukindlustusele ning sobib hästi ka jalgratturitele, sest ilma selleta tuleb nende põhjustatud liiklusõnnetuse kahjud neil endil hüvitada. Eraisiku vastutuskindlustus maksab keskmiselt 2-3 eurot kuus.
Kahjuks näitab selle kevade trend, et liiklusõnnetustes kipuvad süüdi olema just jalgratturid. Politsei- ja piirivalveameti avaldatud statistiliste andmete järgi on tänavu viie kuuga toimunud jalgratturi osalusel 48 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 53 ja hukkus üks inimene. 25 praegu teadaolevast õnnetuste põhjustajast on 19 jalgratturid ehk 76 protsenti.
Soovitame olla jalgratturitel liikluses tähelepanelikud, järgida liikluseeskirju ja sõlmida koos kodukindlustusega ka vasutuskindlustuse leping.

RAIN PORSS, If Kindlustuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus