Jakobsoni kõnevõistluse “Isamaa on meile püha” võitis Galina Bilõt?uk

Võistlejaid hindas ?ürii, mida juhtis ka sellel aastal tuntud kõnemees Ants Paju. Zhüriisse kuulusid veel Jõgeva Maavalitsuse kultuurinõunik Tiina Loorand, Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Heiki Sildnik, Torma vallavanem Riina Kull ja eelmise aasta kõnevõistluse võitja, Jõgeva Ühisgümnaasiumi  õpilane Mart Sildnik.

Võistlus toimus kahes osas: kõigepealt esitasid noored kõnelejad enda poolt valitud katkendi C. R. Jakobsoni isamaakõnedest. Enamus oli valinud endale sobiva lõigu Jakobsoni esimesest isamaakõnest. Teises osas tuli esitada  oma nägemus teemal “Eesti elab!?.

 Noored olid võimekad nägema ja mõtestama Eesti valupunkte.

Kõnevõistluse lõppedes tutvusid osalejad ja nende juhendajad Torma kooli Jakobsoni tuba-muuseumiga. ?ürii tegi samal ajal oma  tööd, et välja selgitada 2008. aasta kõnevõistluse võitja. Selgus, et valikut teha on raske. 

Jakobsoni kõnede puhul oli Ants Paju sõnul tähtis, et kõneleja oli valinud just sellise katkendi, kus ta Jakobsoni mõtted kuulajateni tõi. Teine kõne oli kõneleja enda või õpetaja, ehk ka vanemate poolt antud Eesti valupunktide mõtestamiseks. 

Lõpuks tehti otsus. “Galina tuli pulti ja ta oli kõige vähem teksti kütkes,” kõlas otsus.

Torma vallavanem Riina Kull tänas kõiki õpilasi ja nende juhendajaid Torma valla suurkuju, dr. Schultz-Bertrami, raamatutega ja tunnuskirjadega. Võitja, Mustvee Vene Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Galina Bilõt?uk sai auhinnaks täisnahkses köites C. R. Jakobsoni raamatu “Kolm isamaa kõnet” ja rahalise preemia. Tema juhendaja oli Jelena Put?kova.

Tänu oli ära teeninud ka ?ürii eesotsas Ants Pajuga ning ka neile jäid teist Jakobsoni kõnevõistlust meenutama väikesed kingitused. Kogu ürituse jäädvustas videosse ja tegi ka fotod esinejatest Andres Loorand.

Juhendajad, kes võtsid vaevaks oma õpilastega Tormasse tulla, olid Jelena Put?kova, Inga Reinumägi, Helge Maripuu, Silvia Sööt, Riina Vaher ja Tiina Raudsepp.

MAIE NISU

blog comments powered by Disqus