JAEKile valiti uus nõukogu esimees

Reedel toimus SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse nõukogu esimehe valimine. Ühtlasi kinnitati tööplaanid.


Uueks nõukogu esimeheks valiti Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk, kes näeb organisatsioonil eriti olulist rolli omavalitsuste vahelise koostöö tugevdamisel, ettevõtluse ja turismimajanduse edendamisel, elanikkonnale parema teenuse pakkumisel ning panustamisel maakonna mainekujundusse.
Aivar Kokk märkis, et JAEK-il on tänasel Jõgevamaal ülesandeks nõustada ettevõtteid ja mittetulundusühinguid ning täita ka funktsioone, mis varem olid Jõgevamaa omavalitsuste liidul. „JAEK-il on tegevusvaldkonnaks ka ühisosa leidmine kolme Jõgevamaa omavalitsuse vahel, ühistranspordi, hariduse, turismi-, kultuuri- ja spordivaldkondade teemadega tegelemine ning koostöö tugevdamine Tartumaa omavalitsuste ja ettevõtjatega, sest paratamatult vaatame Tartu poole, see on üks meie maakonna suuremaid tõmbekeskusi.“
„Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskusel on oluline roll Jõgevamaa mainekujunduse korraldamisel. Leppisime kokku, et taastame tava tunnustada Eesti Vabariigi aastapäeval silmapaistvaid jõgevamaalasi maakonna autasudega, milleks on Jõgevamaa vapimärk, kuldrist ja hõberist. 
Ideid pakuti välja teisigi. „Maakonna reklaamimiseks soovime katta ühistranspordi teenust pakkuvad bussid Jõgevamaa tunnuskujundusega ning reklaamida bussidel maakonna suuremaid kultuuri- ja spordiüritusi. Soovi korral on võimalik sarnast kujundust paigaldada bussidele ka teistel Jõgevamaal bussitransporti pakkuvatel ettevõtetel.“
Järgmine JAEKi nõukogu kokkusaamine toimub 24. augustil, kus olulisemateks teemadeks on koolide ettevalmistamine koroonaviiruse võimalikuks teiseks laineks ning nõukogu liikmete tööjaotus erinevate valdkondade vahel.
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse liikmeteks on Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ja vallavanem Tiit Lääne, Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv ja vallavolikogu liige Hannes Soosaar ning Põltsamaa vallavanem Andres Vään ja vallavolikogu liige Ulvi Punapart. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus