JAEK ootab kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa tunnustamiseks

Läheneva isadepäeva eel kutsub Sihtasutus Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta isa aunimetusele, millega tunnustatakse Jõgevamaa tublisid isasid esmakordselt.
Aunimetuse väljaandmise eesmärk on väärtustada isa ja isadust ning mehe rolli laste kasvatamisel.
Aasta isa konkursile esitatakse isa, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Jõgeva maakonna elanik. Kandidaate tunnustamiseks võivad esitada kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 2. november.
Jõgevamaa aasta isa statuut ja taotluse vorm on kättesaadavad SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Jõgeva maakonna Aasta Isa“ postiaadressil Aia tn 1, Jõgeva linn 48306.
Jõgevamaa aasta isa aunimetuse otsustab SA Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse nõukogu, kuhu kuuluvad kõikide Jõgevamaa omavalitsuste esindajad.
SA JAEK

blog comments powered by Disqus