JAEK ootab kandidaate Jõgeva maakonna aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskus esitama kandidaate Jõgeva maakonna aasta ema aunimetusele. Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad, kui ka omavalitsused, asutused ja organisatsioonid.
Jõgeva maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps ning kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma töös ja heaks eeskujuks ühiskonnas.
Jõgeva maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitavad JAEK-i kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile arendus@jaek.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Aasta ema“ Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse postiaadressile Aia tn 1, Jõgeva, Jõgeva vald.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.
Aasta ema aunimetus kuulutatakse välja emadepäeval.
SA JAEK

blog comments powered by Disqus