JAEK avas ühisnädala raames kodanikeühenduste tunnustamise konkursi

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis sel aastal toimub seitsmendat korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal.


„Ühisnädal toimub seitsmendat aastat ja see on selline nädal, kus üle Eesti on terve nädala jooksul erilise tähelepanu all kodanike- ja mittetulundusühenduste tegemised. Igas maakonnas toimuvad vastavateemalised ettevõtmised. Aastate jooksul on sel nädalal korraldatud kodanikeühenduste konverentse, viidud läbi koolitusi ja muid ettevõtmisi, tunnustatud maakonna parimaid kodanikeühendusi. Elluviijateks on olnud maakonna arenduskeskused, Jõgevamaal siis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus,” rääkis JAEKi kodanikeühenduste konsultant Kersti Kurvits.

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on tänavuse ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis. „Meil on selle nädala jooksul erinevad sündmused. Osad korraldame meie, osad MTÜd ise. 29. novembril on kodanikupäev Mustvee kultuurikeskuses, kus Artur Talvik räägib Eesti kodanikuühiskonna olukorrast praegu ja tulevikus ning anname üle tunnustused parimatele kodanikeühendustele, vastav konkursssai alguse juba eile. Kõik saavad kandidaate esitada, meie teeme valiku ja avalikustame võitjad,” rääkis Kersti Kurvits. Tema sõnul korraldatakse ühisnädala raames ka eakate mõttekoda, kus arutatakse, kuidas kaasata kohaliku elu arendamisse ja kogukondlikku tegevusse senisest enam eakaid ning kas luua eakate nõukoda kohaliku omavalitsuse juurde.

Tunnustamine on oluline

„Ühisnädal on oluline selleks, et kodanikeühenduste tegemisi pildile tuua. Ühelt poolt on see oluline neile, kes veel ühendustes ja ühingutes ei tegutse või ei tea, miks seal peaks olema või millega seal tegeldakse. Teisalt on tarvis neid, kes juba MTÜ-des tegutsevad, esile tõsta,“ rääkis Kurvits. „Nad tegutsevad kõik enamjaolt vabatahtlikult, panustavad oma aega ja raha, kasutavad oma autot või arvutit selleks, et teha teiste – oma kogukonna, küla või linna jaoks – midagi head. Mõte on seda väärtustada ja esile tõsta.”

Kersti Kurvitsa sõnul ühisnädalal võrreldes eelmise aastaga midagi oluliselt ei muutu. „Algusaastatel korraldasime maakondliku konverentsi konkreetsel teemal, tunnustamine oli hoopis teisel päeval. Mitmetel põhiliselt majanduslikel põhjustel ühendasime need kaks asja.  Nüüd ongi meil põhiliseks tunnustamine, muud väikesed üritused on seal boonuseks,” selgitas Kurvits.

26. novembrist kuni 2. detsembrini toimub üleriigiline ühisnädal, mille raames tähistatakse Mustvee kultuurikeskuses kodanikupäeva ning antakse üle tunnustused Jõgevamaa 2018. aasta parimatele kodanikeühendustele. Tunnustust jagatakse kaheksas kategoorias ja kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikeühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused.

DEIVI SUISTE

blog comments powered by Disqus