Jäätmeveovabastuse avalduste tähtaeg läheneb

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tuletab Puurmani valla jäätmevaldajatele meelde, et sealsetel korraldatud jäätmeveoga mitte liitunutel tuleb esitada hiljemalt käesoleva aasta 20. jaanuariks kirjalik kinnitus kohalikule omavalitsusele selle kohta, et talle kuuluval kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud ega seda kinnistut kasutatud.

Need jäätmevaldajad, kes sellist avaldust tähtajaks esitanud ei ole, loetakse  alates  käesoleva aasta 21. jaanuarist  korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuiks.

Vastavad avalduse vormid on saadaval Puurmani vallavalitsuses ning valla kodulehel. Taotluse võib saata ka Puurmani vallavalitsuse e-posti aadressile skaneeritult, digiallkirjastatult või allkirjastatult paberkandjal.

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus palub mitte jätta taotluse esitamist viimasele hetkele.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus