Jäätmevedu inimestele odavamaks

Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi jäätmevedu korraldama. Eriti just väiksemad vallad on pidanud mõistlikuks seda teha ühiselt. Nii on kindlasti võimalik saavutada elanike jaoks soodsam prügiveohind, sest kliente on rohkem ja seetõttu ka konkurents suurem. Omavalitsustele ühiselt tegutsemise võimaluse andmiseks täiendati 2005. a suvel jäätmeseadust nii, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib jäätmeveokonkursiga seonduvate ülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige kohalik omavalitsus on ning mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste liit. Nii said linnad ja vallad õiguse korraldada jäätmeveokonkursse ühiselt, kuid selle õiguse rakendamine takerdus omakorda halduskoostöö seaduse taha. Nimelt nõuab see seadus, et haldusülesannete täitmiseks volitamise haldusleping tuleb sõlmida riigihangete seaduses teenuste tellimise hankelepingu sõlmimise tingimustest ja pakkumise läbiviimise korrast lähtudes. Seega peavad omavalitsused korraldama riigihanke, et anda haldusülesanne just sellel samal eesmärgil endi poolt loodud mittetulundusühingule.

Alles pärast seda saab omavalitsuste poolt asutatud MTÜ asuda eesmärki täitma ehk siis näiteks jäätmeveokonkurssi korraldama. Riigihanke korraldamine omavalitsuse ja viimase poolt loodud MTÜ vahel haldusülesande täitmiseks lepingu sõlmimiseks on kindlasti pigem aja ja raha raiskamine kui tarvilik ja mõistlik tegevus. Sooviga soodustada omavalitsuste poolt jäätmeveokonkursside korraldamist, andsid koalitsioonierakonnad 20.aprillil 2006 Riigikogule üle halduskoostööseaduse muutmise seaduse. Muudatus võtab ära tarbetu riigihanke kohustuse ning lihtsustab omavalitsuste koostööd haldusülesannete täitmisel. Jäätmevedaja leidmiseks korraldatakse loomulikult hankeid edaspidigi, siin ei muutu midagi. Prügivedu on äriühingute ülesanne, kelle seast valitakse parim pakkuja. Mis kõige tähtsam – üheskoos on jäätmevedu odavam ja kasu on siin just elanike poolel.

Tõnis Kõiv,
Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus