Jaanus Marrandi: “Poliitikas ei tohiks asjad olla üleliia personaalsed.”

“Mulle teeb rõõmu, et erakonna esimehe kohale pakuti välja neli kandidaati. Põhjusel, et Erika Salumäe ja Karel Rüütli kandideerimisest loobusid, jäime konkureerima koos Ester Tuiksooga. Pean teda väga heaks vastaskandidaadiks ja meie seisukohad Rahvaliidu tuleviku suhtes tegelikult ei erinenudki. Arvestades seda, pean nii Riigikogus kui ka erakonna töös väga oluliseks koostööd Ester Tuiksooga ja samuti teiste aseesimeestega. Meie vastastikune suhtlemine paneb väga suures osas paika ka järgmised sammud erakonna arengus.”

Kas valimistulemusi võis teie kasuks mõjutada ka kongressi toimumine Viljandis? Kandideeriste ju Riigikogusse just nimelt Viljandi- ja Järvamaal.

“Enam-vähem Eestimaa keskpaigas asuv Viljandi on erakonna kongressi korraldamiseks igati sobiv paik, kuid ma ei usu, et sellel oleks eriline mõju olnud Rahvaliidu juhtkonna valimistulemustele. Küll aga võinuks sel tähtsus olla siis, kui Rahvaliidu esimeheks kandideerinuks tuntud poliitik Jaak Allik.?

Kuidas suhtute sellesse, et senini on Eestimaa Rahvaliitu nimetatud regionaalpoliitiliseks erakonnaks. Tuleb see asjaolu erakonna käekäigule kasuks või tekitab pigem keerulisi olukordi?

“Nii on see tõesti välja kujunenud. Samas tuleb tunnistada, et meie liikmeskond on kasvanud ka linnaelanike arvel. Pärnu ja Tartu linnas oleme koalitsiooniski. Kui vaadata aga valimistel saadud hääli ja toetust, siis oleme tugevad olnud ennekõike maapiirkondades, kusjuures sellele on avaldanud mõju meie erakonna kujunemiselugu.”

Rahvaliit on sõlminud koostöölepingu Keskerakonnaga ja praegu tegutsevad mõlemad erakonnad Riigikogus opositsioonis. Kuivõrd võib aga erakondadevahelisi suhteid keeruliseks muuta fakt, et te olete olnud Keskerakonna liige, kuid sealt välja astunud?

“Ma arvan, et poliitikas ei tohiks asjad olla üleliia personaalsed. Erakond on ikka poliitiline ühendus, milles tegutsetakse teatud ühiste eesmärkide nimel. Ma ei näe endas küll mingeid probleeme, mis takistaksid koostööd Keskerakonnaga või mõne teise erakonnaga. Mõistagi soodustab koostööd see, et koos Keskerakonna ja Rohelistega oleme praegu parlamendis opositsioonis.”

Mida põllumehe ja endise põllumajandusministri vaatevinklist tänavusest kevadest arvate?

“Minu arvates võiks tänavuse kevade kohta öelda, et seekord on vanajumal olnud meie poolt. Nii vara on kevad harva kätte jõudunud. Põldudel näeb praegu päris ilusaid taliviljaoraseid ja ka sademed on üsna ühtlaselt jaotunud. Kevadised põllutööd hakkavad paljudes paikades juba läbi saama. Kõike seda arvestades on põllumehel põhjust tänavu kõige paremat oodata.?

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus