Jaanuaris vähenes eksport Venemaale kaks korda

Statistikaameti andmetel kasvas eksport 2015. aasta jaanuaris jooksevhindades võrreldes eelmise aasta sama kuuga ühe protsendi võrra, kuid import näitas viieprotsendilist langust, mahud olid vastavalt 920 ja 963 miljonit eurot. 2014. aasta detsembriga võrreldes kasvas eksport 0,2 protsenti ning import kahanes 14 protsenti.


Suurima panuse ekspordi kasvule andsid elektriseadmed, mille väljavedu suurenes aastaga 26 protsendi võrra. Samuti eksporditi suurtes mahtudes mineraalseid tooteid ning puitu ja puidutooteid, nende väljavedu kasvas vastavalt seitse ja kaks protsenti. Need kolm kaubagruppi moodustasid kokku 46 protsenti ekspordist. Naftatoodete ja elektrienergia hindade langusele vaatamata nende eksport suurenes. Suurima mahuga põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport oli mõningases languses. Ekspordipartnerite hulgas olid esikohal Rootsi, Soome ja Läti. Endiselt kasvab eksport hoogsalt (ligi kaks korda) kiire kasvuga turgudele – USAsse, Taani, Hollandisse. Suurim langus on ekspordis Venemaale, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama kuuga rohkem kui kaks korda.

Jaanuari impordihindade langus ei soodustanud impordi kasvu. Import kahanes viis protsenti. Suured kaubagrupid – põllumajandussaadused ja toidukaubad, mineraalsed tooted ning transpordivahendid –   näitasid sisseveo langust. Jaanuaris oli impordi kiire languse taga ka aastatagune kõrge võrdlusbaas, mille põhjustas eelmisel aastal üksiktehing laevadega. Impordilanguse taga oli osaliselt ka eelmise aasta talvistel kuudel toimunud mehhaaniliste masinate väljaveo langus, kuna suurema osa impordist moodustavad toorained ja pooltooted. Jaanuaris langes suuremate impordipartnerite ehk Soome, Rootsi, Saksamaa ja Läti import, kuid kasvas sissevedu Poolast ja Venemaalt.

Majandususaldusindeks euroalal ja Euroopa Liidus tervikuna veebruaris kasvas, kuid endiselt  langes Eesti (97,5 punktini) ja meie põhjanaabrite näitaja. Samuti olid veebruaris Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus osalenud tööstusettevõtete ootused eksporditellimuste suhtes madalamad kui eelmise aasta veebruaris. 32,9 protsenti (+7,4 protsenti) küsitletud ettevõtjatest arvas, et nende tellimused jäävad tavapärasest madalamaks. Samal ajal ootas 9,3 protsenti küsitletud tööstusettevõtetest tavapärasest suuremaid eksporditellimusi, mida oli poolteise protsendipunkti võrra rohkem kui eelmise aasta veebruaris.

KRISTINA OJAMÄE, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna analüütik

blog comments powered by Disqus