Jaanipäeva pidage ohutult

Sarnaselt varasemate aastatega, tagab politsei ka tänavu jaaniajal turvalisust keskmisest suuremate jõududega. Tinglikult saavad selle aasta pühad alguse juba eesootavast nädalavahetusest. Seepärast teeme juba jaanipäevale eelneval nädalavahetusel suuremaid jõupingutusi liiklusturvalisuse ja avaliku korra tagamiseks. Lisaks politseipatrullidele, on tööle kaasatud abipolitseinikud. Pikkade pühade ja nende ajal peetavate rahvapidude ajal juhtub õnnetusi sagedamini, kas siis ettevaatamatusest, ülemeelikusest või teinekord ka kuritahtlikkusest. Rõhutan, et alkohol ei ole peotuju esilekutsuja, nagu tihti ekslikult arvatakse. Näeme oma töös sageli, kuidas alkoholi pruukinud inimesed muutuvad tülinaks teistele ning panevad samas ebaadekvaatses seisundis ka iseennast ohtu. Seepärast plaanime piirkonna suurematel jaanipidudel jooksvalt silma peal hoida ja veenduda, et need kõigile ühtmoodi rahumeelselt ja ohutult mööduksid. Jaanipidustustele sõites ja sealt tagasi tulles tuleb enne autorooli istumist veenduda oma kainuses. Sama kehtib inimeste kohta, kellele joobnud sohver küüti pakub. Igal juhul tuleb joobes juhi autosse istumisest keelduda ning kui juht siiski sõitu läheb, tuleb sellest hädaabinumbrile teada anda. Joobnudpäi juhtimisele ei ole ühtki õigustust. Kuigi soe suveilm ei ole end täiel rinnal ilmutanud, panen inimestele südamele, et nad alkoholi tarvitanuna mingil juhul ujuma ei läheks. Jälgida tuleks, et purjutanuna ei mõtleks end ujumistšempioniks ka keegi teie kõrval. Veekogude juures tuleb kindlasti pidevalt silma peal hoida lastel, et nemad ohtu ei satuks. Suurematel rahvaüritustel osalejail soovitan veenduda, et parklasse jäetud sõiduki uksed oleksid lukustatud ning autoistmele ei jäetaks asju, mis vargaid ahvatleda võiksid. Hoolikas tuleb olla oma isiklike asjade valvamisel ka peoplatsil, sest suuremas rahvasummas võib liikuda ebaausaid ja teiste vara himustavaid inimesi. Jaanituld tehes on oluline, et selleks valitaks ohutu koht, kus tuli hooneid ei ohustaks ega levida saaks, ning lõkkeõhtu lõppedes tuleb veenduda, et ka hõõguma jäänud söed ikka korralikult kustutatud saaksid. Loodame, et inimesed säilitavad mõistlikkuse ja tõsiseid ohuolukordi ei teki. See sõltub paljuski just inimestest endist: kas nad takistavad joobnuna autot juhtima minevat sõpra, kas lahendavad konflikte vägivallata, kas arvestavad pidustuste vältel oma kaaslaste, naabrite ja teistega. Kinnitan, et kui alkoholiga piiri pidada, on võimalik vältida enamikku peol tekkida võivatest probleemidest. 

 JANA ÕIM, Jõgeva politseijaoskonna komissar

blog comments powered by Disqus