Jäälemineku reguleerimisel arvestatakse ka kaluritega

Kalandusalast nõupidamist juhtinud Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk märkis, et alates 3. kuni 11. veebruarini kehtiv keeld Peipsi järve jääle minna takistab kalurite igapäevatööd ja mõjub pärssivalt nende majandustegevusele. “Kutselised kalurid ei tohiks oma elatusallikast ilma jääda. Pealegi on neil piisavalt kogemusi ohtude hindamiseks ja vältimiseks,” ütles ta. Kirde Piirivalve Piirkonna ülem kolonel Aimar Köss märkis, et mitmetel Peipsi järve lõikudel pole jääkiht seal liikumiseks piisavalt paks. “Lähipäevil viib piirivale läbi ka jääluure. Kui selgub, et 27. jaanuaril tekkinud lõhe on kattunud piisavalt paksu jääga, võidakse jäälemineku keeld tühistada,” teatas Köss.

Ühtlasi märkis kolonel Köss, et tulevikus on piirivalve valmis jäälemineku korra reguleerimisel arvestama ka kutseliste kalurite soovidega. “Periood, mil kutselised kalurid saavad tegelda oma põhitegevuse kalapüügiga, on mitmesuguste keeldude ja ilmastikuolude tõttu niigi lühikeseks muutunud. Tänased piirireziimi eeskirjad ei võimalda aga jäälemineku keelu osas erandeid teha. Kaluriteorganisatsioonid võiksid aga esitada ise ettepanekud oma huvide arvestamiseks ühe või teise olukorra reguleerimisel Peipsi järvel. Samuti tuleks välja tuua tingimused, mida kutselised peaksid ise ohutuse tagamiseks täitma. Nii peaksid kalurid ka talvisele jääle minnes kindlasti kaasa võtma korralikud päästevahendid. Oleme korduvalt rääkinud, et järveleminekust tuleks anda teada lähimasse piirivalvekordonisse, sest siis suudme ka riskisituatsioonides operatiivsemalt reageerida.”

“Pikaajaliste töötraditsioonidega professionaalsed kalurid on teadlikud, mismoodi käituda ja milliseid ohutusabinõusid arvesse võtta, et järvelt elusatena ja tervetena tagasi tulla. Õnnetusi kipub aga juhtuma harrastuskaluritega, ” avaldas arvamust OÜ Kallaste Kalur juhatuse esimees Fjodor Ple?ankov.

“Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit teeb oma ettepanekud, et kehtestada kutselistele ja harrastuskaluritele eraldi tingimused jääleminekuks,” märkis selle organisatsiooni esimees Urmas Pirk

Nõupidamisel lepiti kokku, et Kirde Piirivale Piirkond hakkab Urmas Pirgi ja Peipsi Kalurite Ühingu esimehe Priit Saksinguga pidevalt informatsiooni vahetama. Nemad omakorda annavad teabe edasi kaluritele.

Priit Saksing tegi ka ettepaneku kaasata piirivalve esindajad Eesti valitsuskomisjoni, kes kaks korda aastas peab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel kalastamise alaseid läbirääkimisi Venemaa valitsuskomisjoniga.

“Kui selline võimalus avaneb, saadame oma ametkonna töötajad kindlasti nendele läbirääkimistele,” lubas kolonel Aimar Köss.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus