IT-haridus jõuab läbi interneti ka maale

Et erinevad ülikoolid pakuvad võimalust õppida teatud üksikuid aineid veebipõhiselt, pole enam üllatus. Kuid et terve eriala on muudetud e-õppe põhiseks, on Eestis esmakordne üritus. Konkreetsel juhul on erialaks IT-süsteemide administreerimine, mida ka kõige enam IT-erialadest õppima minnakse.

IT Kolled?i õppeprorektori Toomas Lepikulti sõnul on tegu Eestis unikaalse programmiga, mis käivitub 13. oktoobrist. Esilagu vaid ühel, see-eest aga enimnõutud erialal. ?Meie sihtrühmaks on peamiselt Tallinnast kaugemal elavad ja töötavad inimesed, kes leiavad endas huvi õppida selgeks infotehnoloogiaga ümberkäimine kõrgemal tasemel ja siirduda tulevikus sellel alal ka tööle,? selgitas Lepikult. Ta lisas, et senine praktika on näidanud, et paljud koolis õppivad noored asuvad oma teadmisi edukalt rakendama juba teiselt kursuselt kooli kõrvalt ja võivad juba siis teenida korraliku sissetuleku. ?Ei saa salata, et heade ja haritud noorte IT-süsteemide tundjate palgatase ületab kordades Eesti keskmist, seetõttu on ta ka atraktiivne,? rääkis Lepikult.

 

Kaugõpe igapäevaselt

Sisemiselt liigitab IT Kolled? uudse õppe kaugõppe alla. Kuid erinevalt tavapärasest kaugõppest, kust õpilane käib vaid mõne aja tagant sessioonidel, toimib e-kaugõpe igapäevaselt ? tudeng saab lihtsalt ise valida aja, millal lugeda loengumaterjale veebist, vaadata salvestatud videoloenguid, suhelda reaalajas kaasõpilaste ja õppejõududega või lahendada teste. Siiski ? et päris kõike ei ole võimalik arvuti taga selgeks saada, kogub kolled? keskmiselt korra kuus oma e-tudengid ka Tallinna.

IT süsteemide administreerimise saab e-kaugõppur oma arvuti taga selgeks 3-4 aastaga ehk sama ajaga, mis kulub üldjuhul ka õhtuõppes käijatel. Tõsi, tarvis on leida vaid paar-kolmkümmend tuhat krooni õpperaha aastas, mis aga edukatel õpilastel hiljem juba ühe kuuga tasa teenitud võib saada.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president ning AS Datel juhatuse esimees Urmas Kõlli märkis, et peab IT Kolled?i julget sammu tähelepanuväärseks.

 

Suur vajadus spetsialistide järele

?Me anname endale aru, et Eesti infotehnoloogiamaastikul süveneb spetsialistide põud vaatamata  sellele, et IT-sektoris töötavate tippspetsialistide sissetulekud ulatuvad juba täna Eestis 50 000-60 000 kroonini kuus,? lausus Kõlli. ?Ainus võimalus oskustööjõu vajakajäämist leevendada on seega juba töötavate inimeste jaoks sobiva õppevormi leidmine, mis tooks tõenäoliselt kooli üle Eesti juurde sadu uusi õpihuvilisi vanuses 20-40 eluaastat.

IT Kolled? on asunud ka otsima toetajaid ja stipendiumiandjaid ettevõtete seast, et abistada neid, kel endal e-kaugõppe eest tasumine üle jõu käib. Näiteks on AS Elion valmis oma töötajatele, kes õppima asuvad, kompenseerima 50% ulatuses koolirahad.

Tallinnas asuv IT Kolled? on Eesti Vabariigi ning erasektori toel ellu kutsutud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse haldusalas ja pakub võimalust omandada IT-haridust kokku neljal erialal: IT-süsteemide administreerimine, IT-süsteemide analüüs, Infosüsteemide arendus ja Tehnosuhtlus. Kolled?is õpib kokku üle 550 tudengi, neist 358 riigieelarvelistel õppekohtadel.

Käesoleval sügisel esitati IT Kolled?isse üle 600 avalduse, mis on kooli ajaloos suurim arv.

RAUL KALEV

blog comments powered by Disqus