ISKE aitab andmeid turvaliselt hoida

ISKE eesmärk on hoida turvaliselt andmeid ja IT-varasid ning tagada paremini andmekogude säilimine.

ISKE on kasulik eelkõige andmekogude pidajatele endile, see ei ole lihtsalt ebamugav kohustus, vaid hea võimalus süsteemselt kõigi hoitavate andmete turvalisus üle vaadata.

ISKE  koosneb üldisest turvanõuete korrast ja andmete turvameetmete kirjeldustest. Lisaks tehnilistele turvameetmetele sisaldab ISKE ka soovitusi asutuse ja personali kohta. Soovi korral saavad süsteemi kasutada ka äriettevõtted oma andmetele ja IT varadele turvalisuse tagamiseks.

ISKE kasutamist reguleerib infosüsteemide turvameetmete süsteemi määrus. See kehtib kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude kohta, määrus ei puuduta riigisaladust töötlevate infosüsteemide turvalisust.

KATRIN PÄRGMÄE,
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus