Iseseisvuspäeva vastuvõttudel tunnustati tegusaid

Pala vallavanem Jozsef Weinrauch andis valla aukodaniku tiitli üle teenekale pedagoogile, liikumise “Unustatud koolid” initsiaatorile Helgi Sulustele, kelle algatusel paigaldati mälestuskivid endiste Kodavere, Sassukvere, Ranna, Punikvere ja Raatvere koolide asukohtadesse. Helgi Suluste on ka raamatute “Karl Paju”, “Päästetud pildid? ja “Õleme Elon” koostaja ja mitmete koduloo alaste fotokollektsioonide koostaja. Tema organiseerimisel istutati kodupaika millenniumitamm.

Pala valla aasta tegija tiitli pälvisid aga Anna Haava nimelise Pala kooli direktor Malle Weinrauch, tänu kelle järjepidevale ja aktiivsele tegutsemisele on Pala Kool saanud õpilaskodu ja mitmed nüüdisaegsed klassiruumid.

Samuti tunnistati Pala valla aasta tegijaks võidukas noorsportlane Allar Lamp.

Puurmani vallavanema Rauno Kuusi pidulikul vastuvõtul ja sellele järgneval aktusel sai valla teenetemärgi pedagoog Ell Maanso, kes on kirjutanud Puurmanist ja selle ümbrusest mitu kodulooraamatut ja toimetanud aastaid valla ajalehte.

Puurmani valla aasta teona tunnustati Puurmani liiklussõlme valmimist, aasta tegijana OÜ Kaseke Gruppi ja selle eestvedajat Meelis Kasemad kui Pikknurmes korraldatud kultuuri- ja meelelahutusürituste korraldajat. Aasta Sportlase tiitli pälvis Kristin Lepp.

Torma vallavanem Riina Kull andis valla aurahad üle 2007. aastal kodutütarde ja noorkotkaste juhendamisega edukalt silma paistnud lasteaia Linnutaja õpetajale Heli Keivile. Põllumees Ants Soodla sai aumärgi pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest vallavolikogus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus