Iseseisvuspäeva puhul tunnustatakse riiklike autasudega ka jõgevamaalaste tööd

Autasudest kõige kõrgemaga ? Valgetähe III klassi ordeniga on president otsustanud autasustada Kasepää vallast pärit ettevõtjat Jüri Krafti, kes tegeleb sünnivallas praegugi põllumajandusettevõtlusega.

Valgetähe IV klassi ordeni saavad Laiuse metsaülem Jaan Anni ning ja suurettevõtja Rein Kilk, kes on Palamuse valla osaühingu Marga Roosikasvatus omanik ning tegeleb samas piirkonnas ka lambakasvatusega.

Valgetähe V klassi ordeni kandjateks saavad kohaliku elu edendajatena Põltsamaa piirkonna ettevõtjad osaühingu Puhu Kaubandus juhataja Endel Kiisk ning ettevõtja ja talunik Hendrik Allsaar, Mustvee Gümnaasiumi direktor Luule Nõmm ja kauaaegne Saduküla Põhikooli direktor ja praegune Sadala Põhikooli õpetaja Lembit Kikkas. Sama ordeniga autasustab president ka staazikat haridusametnikku Ants Eglonit, kes on töötanud ka Saduküla kooli direktorina.
Eesti Punase Risti medali saab inimese elu päästmise eest piirivalveametnik Väino Kask Mustveest.
Eesti Punase Risti IV klassi medali kavaleriks saab tervishoiu edendajana põltsamaalane Antonina Järviste, kes töötab Tartu Tervisekaitsetalituses juhtivinspektorina.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus