IRLi noored viisid Valgevene konsulaati märgukirja

Märgukirja viimine toimub solidaarselt Euroopa Demokraatlike Noorte Kogu (DEMYC) teiste liikmesorganisatsioonidega. Samasugune märgukiri edastatakse Valgevene rahvusvahelistele esindustele lisaks Eestile veel Poolas, Islandil, Belgias, Kreekas, Küprosel, Taanis, Soomes.  Samaks ajaks on planeeritud Valgevene suurematesse linnadesse ettevõtjate meeleavaldused uute regulatsioonide vastu, mis keelavad väikeettevõtjatel tööle võtta kedagi peale oma lähisugulaste.

Valgevene on viimane sovjetlik diktatuur Euroopas, kus võltsitakse valimistulemusi, vangistatakse opositsioonipoliitikuid ja segatakse vaba ajakirjandust. Näeme hoiatavat näidet sellest, kuhu oleks võinud jõuda Eesti, kui meil oleks demokraatliku riigikorra asemel võimule pääsenud diktatuur.

Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, ei tohi jätta toetamata Valgevene rahva soovi vabaneda diktatuuri küüsist, just samuti nagu maailm toetas Eestit meie vabadusvõitluses. Demokraatia üks keskseid alustalasid on inimeste võimalus vabalt arvamust avaldada ning samuti sõlmida suhteid sõpradega välisriikidest. Euroopas ei tohi täna ega tulevikus olla kohta KGB võimuvõtetele ja meediavabaduse piiramisele.

Eelmise nädala keskel arreteeriti ja piinati Luka?enka diktatuuri poolt kolme opositsioonipoliitikut. Ettekäändeks toodi vale sõnakasutus avalikus kohas, kuid tegelikuks põhjuseks oli nende inimeste julgus võõrustada Euroopa Noorte Demokraatide Ühenduse delegatsiooni kümmet noort poliitikut Euroopast, kelle seas olid ka IRLi liikmed Eero Elenurm, Raul Liive ja Kaja Sõrg.

RAUL LIIVE
EERO ELENURM

blog comments powered by Disqus