IRL piirkondlik arendusjuht neljapäeviti Kesk-Eesti Ärikeskuses

 

Isamaa ja Res Publica Liidu Tartumaa ja Jõgeva piirkonna arendusjuhina tööle asunud Kaidi Pajumaa ootab erakonnakaaslasi ja poliitikahuvilisi inimesi ühiskonnaelu teemadel vestlema neljapäeviti Jõgeva kesklinnas Aia tänaval paikneva Kesk-Eesti Ärikeskuse hoone teisel korrusel, kus on  IRL Jõgeva piirkonna kontor.

Jõgeval on arendusjuht neljapäeviti, kuid olenevalt nädala kavast ka mõnel muul päeval.

Pajumaa märkis, et tema vastuvõtule on oodatud ennekõike Isamaa ja Res Publica Liidu liikmed, kuid ka teised ühiskonnaelust huvitatud inimesed, kes soovivad jagada oma rõõme või muresid, saada vastust mõnele küsimusele või ettepanekuid teha. Kuulan jutuletulijad ära, püüan ise infot jagada, soovi ja vajaduse korral edastan minuni jõudnud probleemid erakonna poliitikutele maakonnas, riigikogus või valitsuses. Mitmekülgsem huvi mõne temaatika vastu võib tekitada tarviduse poliitikutega ühes või teises paigas kohtumisi korraldada,” rääkis  Pajumaa, kelle sõnul on tema jutul praeguseks käinud üle poolesaja jõgevamaalase. Iseäranis aktiivsed kaasarääkijad on soliidsemas eas kodanikud. Praegu saab IRL Jõgeva piirkonna kontoris lugeda erakonna trükiseid, kuid kui on huvilisi, võime siia tutvumiseks tuua ka ühiskondlik-poliitilistel teemadel kirjutavaid ajalehti ja ajakirju,” ütles arendusjuht.

Pajumaa suhtleb erakonna liikmetega Tartumaal ja Jõgevamaal kokku kolmekümne viies omavalitsustes. Tema tegevusvaldkondadeks on erakonna uute liikmete vastuvõtmisega seonduv, erakonna vaadete ja tegevuse tutvustamine mitmetel sündmustel, ettevalmistused sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks, kirjavahetuse ja andmebaaside korrashoidmine, IRL Jõgevamaa piirkonna juhatuse esimehe Aivar Koka ning Tartumaa piirkonna juhatuse esimehe Aare Andersoni abistamine.

Olen pärit Tartumaalt Mäksa vallast, aastal 2010 lõpetasin Eesti Maaülikooli maastikukaitse ja -hoolduse erialal, inimestega suhtlemine ja ümberkaudse elu jälgimine tekitas aga huvi ka poliitika vastu,” rääkis Pajumaa.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus