Internetikalender kultuur.info ? kõik kultuuriuudised ühest kohast

Võrgus on üleval Eesti teatrite mängukavad, kontserdisaalide ja kinode programmid ja ka näiteks teave maakultuurimajdes toimuvast.

Teisalt on erinevatelt kodulehekülgedelt õige ja huvitava asja leidmine võrreldav nõela otsimisega heinakuhjast ? tihti tuleb tunde seigelda erinevatel kodulehtedel, õppida tundma nende loogikat ja kasutusnõkse. Pole siis mingi ime, et see viibki tüdimuseni, käegalöömiseni ja tõdemuseni, et internet pole tõesti midagi muud kui aja raiskamine.

Kultuurisündmuste kalender

1989. a. aastal kutsuti ellu Eesti Instituut, tol hetkel eesmärgiga tutvustada maailmas Eestit, mis oli enamiku jaoks vaid valge laik. Taasiseseisvunud Eestis muutus instituut meie kultuuri tutvustajaks välismaailmas.

Oma kultuuri tutvustamine eeldab aga selle tundmist ning selleks otsustas Eesti Instituut enam kui kolm aastat tagasi luua internetis toimiva kultuurisündmuste kalendri, mis on üheaegselt suunatud nii Eestisse kui välja ? www.kultuur.info.

Nii suuri kui väikesi kultuurisündmusi kajastav eesti- ja inglisekeelne kultuur.info hõlmab kõiki kultuurivaldkondi ? muusikat, teatrit, kujutavat kunsti, filmi ja fotot, tantsu, pärimuskultuuri ning kirjandust. Lisaks on esindatud info loengute, kursuste ja erialaste näituste kohta.

Uudiste kiire ja pidev juurdevool tagatakse pideva ja aktiivse koostöö kaudu mitmesuguste organisatsioonide, kultuuriasutuste, omavalitsuste ja ettevõtlike inimestega üle Eesti. Seejuures on uued ettepanekud teretulnud!

Loodud on ka andmevahetusprogramm, mille abil vahetavad sündmuste kohta pidevalt teavet Eesti teatrid, samuti Tartu, Tallinn ja maakondadest esimesena Järvamaa.

Seegi süsteem on avatud kõigile, kellel on  pidevat täitmist vajavad kultuurisündmuste kalendrid ja kelle tööd lihtsustaks võimalus, kui piisab sündmuse kohta käiva info ühekordsest sisestamisest ? liides kannab info automaatselt üle liitunud kalendritesse.

Info levitamine valdades ja külades toimuvast

Kultuur.info üks prioriteet on info levitamine Eesti valdades ja külades toimuvast. Nii aitab kalender kaasa Eesti regionaalarengule, sest ta annab võrdse võimaluse tutvustada sündmusi nii mõnes väikevallas kui ka suures linnas ning soodustab kultuuriuudiste levi ka maapiirkondades.

Nagu ka kõik Eesti Instituudi projektid, ei taotle ka kultuur.info tulu teenimist. Tasuta on nii ürituste kohta käiva info lisamine ja vaatamine kui andmevahetuskeskkonna kasutamine. Ka see on üheks vahendiks, millega aidatakse väiksemate võimalustega kultuuriloojaid.

Kultuur.info võimaluste täielikuks teostamiseks on loodud mugav kasutuskeskkond nii info otsijatele kui ka kõigile üritustest teavitajatele ? info lisamine kultuurikalendrisse ei nõua rohkem kui igapäevast arvutikasutamise oskust ning soovi ennast nähtavaks teha. Kuidas toimuvast sündmusest ka inglise keeles teada anda, pole vaja muretseda ? vajadusel teeme tõlke ise ning ka see on tasuta. Alustuseks piisab, kui trükkida internetti aadress http://kultuur.info.

Peeter Helme,
Eesti Instituudi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus