Inimeseõpetuse olümpiaad peeti Tabivere Vabaajakeskuses

Teisipäeval 28. aprillil korraldati Tabivere Vabaajakeskuses IV 5. klasside ja II 7. klasside inimeseõpetuse olümpiaad, mis sai teoks Jõgeva Maavalitsuse koostöös meie  maakonna inimeseõpetuse õpetajatega. Olümpiaadi toetasid Tervise Arengu Instituut (südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia Jõgevamaa tegevuskava raames) ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

 

Tegemist oli aineolümpiaadiga, mis koondas õpilasi üle  maakonna. “Päris kõikidest koolidest tänavu õpilasi kahjuks küll  osa võtmas pole. Ei tea, kas see on majandussurutise näitaja, möödunud aastal näiteks oli meil osavõtjaid rohkem,” rääkis olümpiaadi korraldaja, Jõgevamaa inimeseõpetuse ainesektsiooni juht Ülle Säälik.

“Viiendatele klassidele korraldame niisugust olümpiaadi juba neljandat aastat, „seitsmendikud” võistlevad aga teist korda. Nooremate teema on rohkem seotud toitumise ja liikumisega, suuremate küsimused käsitlevad ka  psühholoogiat ja suhtlemisoskust, palju on need seotud ka seksuaalkasvatusega. Tervislikud eluviisid aga käivad mõlemate teemade juurde,” märkis Säälik.

Õpilaste teadlikkus on kasvanud

Küsimusi oli kokku kümme ja osa võttis 9 võistkonda viiendikke ning 6 võistkonda „seitsmendikke”. Võrreldes eelmise aastaga, mil võistkondi oli vastavalt 13 ja 12, oli tänavu osalejaid vähem. 

“Aktiivsed õpetajad saavad ainesektsioonis kokku, arutame, mis on tähtsad teemad. Seejärel tehakse küsimuste osas ettepanekud ja mina vormistan need lõpuks ära,” selgitas Ülle Säälik. Ta tõdes, et laste teadlikkus on palju kasvanud, et õpilased oskavad oma vastuseid põhjendada ja et ollakse ka näiteks harjunud kaupluses tootetutvustust lugema ja sellest infost järeldusi tegema.

“Lisaks sai õpilaste seas läbi viidud ka väike küsitlus. Kõik „viiendikud” ja enamik „seitsmendikke” pidasid olümpiaaditööd parajalt pikaks, vaid ühele noormehele tundus see liiga pikk. Enamik pidas tööd keskmiselt raskeks, mõned ka kergeks ja üks õpilane väga kergeks. Ja üldjuhul pidasid osalenud olümpiaadiülesandeid huvitavaks,” rääkis Säälik.

Tervislik eine ja lõõgastusvõimalused

Kommentaaridest võis korraldaja sõnul välja lugeda, et heaks peeti võimalust vestelda ja arutada (töö on võistkondlik ja laste arvates oli see lõbus); meeldis, et küsimusi oli erinevatest huvitavatest valdkondadest ja et sai ka ise midagi uut teada või millegi ebatavalise üle mõtiskleda.

“Õpilastele meeldis ristsõna tüüpi harjutus ja see, et oli käsitletud mitmesuguseid teemasid. Probleeme väga paljud välja ei toonudki, mõnede viienda klassi õpilaste sõnul oli praktiline ülesanne raske ning edaspidi soovitakse saada ülesande juurde täpsemaid selgitusi. Sellest on komisjonil ja töö koostajal edaspidi hea järeldusi teha, et töö veel parem ja lastele kasulikum saaks,” kinnitas Säälik.

Olümpiaadil osalenutele pakuti pärast tööd Tabivere Vabaajakeskuses tervislikku einet. Kõigil oli võimalik mängida bowlingut ja piljardit ja käia saunas, mille juurde kuulub ka väike bassein.

5. klassid: 

iii

I koht — Marianne Dengo ja Kätleen Noormägi Jõgeva Gümnaasiumist, õpetaja Estri Vaht.
iii

II-III koht —  Berit Koks ja Merit Eller Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist, õpetaja Katrina Tammistu.

Mari Sildnik ja Mirjam Võsaste Jõgeva Ühisgümnaasiumist, õpetaja Silja Võsaste.

7. klassid:

I koht — Veiki Ojaperv ja Kaspar Koolmeister Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist, õpetaja Katrin Tammistu.

II koht — Siret Tamm ja Mariliis Raud C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolist, õpetaja Ülle Säälik.

III koht — Kaari Perm ja Timo Meitus Jõgeva Gümnaasiumist, õpetaja Maimu Valdmann. 

iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus