Inimesed vajavad Jõgeval rongi oodates ootesaali

Jõgeva  maavanema Viktor Svjatõševi avaldus

AS EVR INFRA juhatusele 

Jõgeval on AS Edelaraudtee reisironge kasutavad reisijad avaldanud rahulolematust rongi ootamise tingimuste üle.  
Jõgeva raudteejaama ooteruum on avatud esmaspäevast reedeni kella 8.00 kuni 10.15 ja 14.15 kuni 19.00 ning pühapäeviti 8.00 kuni 9.30 ja 14.15 kuni 19.00, laupäeviti aga hoopis suletud. Esimene reisirong väljub Jõgevalt hommikul Tallinna suunas kell 7.11 ning reedeti ja pühapäeviti viimane rong Tartu suunas kell 21. 57.

 Seoses eeltooduga palume Teil leida võimalus avada Jõgeva raudteeootejaam esmaspäevast reedeni hommikuti tund aega varem, st kell 7.00 ning hoida reedeti ja pühapäeviti lahti kolm tundi kauem, kuni kella 22.00-ni, Samuti on vajalik hoida ooteruum avatuna laupäeviti ajavahemikul 7.00 kuni 9.15 ja 14.30 kuni 19.00.

VIKTOR SVJATÕŠEV, maavanem

Ootesaali peab lahti hoidma Edelaraudtee 

Tegite ettepaneku,  millega soovite pikendada Jõgeva raudteejaama ooteruumi lahtiolekuaega. Siinjuures peame tõdema, et vastavalt raudteeseaduse paragrahv 58 punktile  on reisijate teenindamiseks ehitiste kasutada andmine raudteeveo-ettevõtjale, kelleks antud juhul on Edelaraudtee AS, raudteeinfrastruktuuri kasutamise lisateenus, mille eest võetav tasu ei sisaldu põhiteenuses.

Raudteeseaduse   paragrahv   59   lõige   6   kohaselt   on   Edelaraudtee   AS-il   õigus   tellida lisateenuseid vastavalt vajadusele, kusjuures osutatud teenuse eest arveldatakse tasu vastavalt     raudtee infrastruktuuri-ettevõtja    ja raudteeveo-ettevõtja     vahelisele kokkuleppele.

Eeltoodust   lähtudes   väljastas   AS   EVR   Infra   kaesoleva   aasta   jaanuarikuus Edelaraudtee ASile oma ettepaneku Jõgeva jaamas reisijate kasutusse võimaldatava ruumi kasutustingimuste ja tasu kohta (tõsi küll, oma ettepanekutes ei osanud me arvestada Teie poolt soovitud ooteruumi lahtiolekuaegadega).

Kahjuks pole Edelaraudtee siiani meile oma vastust ootesaali kasutamise huvitatuse kohta edastanud.

Juhul, kui realiseeritakse Teie poolt esitatud ettepanekud ootesaali lahtiolekuaegade kohta täies mahus, on kasutustasu ca 7000 krooni kuus, millele lisandub käibemaks. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt;
–   töötasu ja sellelt makstavate maksudena 6700 krooni
–   puhastustarvikutele 180 krooni;
–   ruumi elektrile 100 krooni.

ARVO SMILTINŠ, AS EVR INFRA juhatuse liige, infrastruktuuridirektor

blog comments powered by Disqus