Inimesed väärivad maanteemüra eest kaitset

Soovitan teedelt ja tänavatelt lähtuva müra piiramisele rohkem tähelepanu pöörata. Liiklusmärkide hulka tasuks lisada teabetahvel, millega juhtida tähelepanu liiklusmüra vähendamise vajadusele.

Saksamaal reguleeritakse öisel ajal teedel kiirust väiksemaks, et vähendada tekkivat müra ja kaitsta niimoodi läheduses elavate inimeste und, tagades väljapuhkamise uueks tööpäevaks. Häiriva müra vähendamist rohkem tähtsustades on elukeskkond tunduvalt kvaliteetsem ja seetõttu ka inimeste poolt rohkem hinnatud.

Saksamaal on inimeste öörahu kaitseks kasutusele võetud eraldi tahvel kiirust piirava märgi all, mis annab teada, et piirang on seotud kaitsega müra eest (Lärmschutz). Lisatud pildil on Müncheni kandis pildistatud liiklusmärk, kus autojuhile on korraga kolm sõnumit: kiirusepiirang 80 kilomeetrit tunnis, kehtib 22.00–06.00 ja mõeldud kaitseks müra vastu. Iga liiklejat suunatakse mõtlema sellele, et ta liigset müra ei tekitaks ja inimeste öörahu ei häiriks.

Teaduslikud uuringud kinnitavad, et häiritud öine uni on mitmete vaevuste allikas, olgu selleks siis stress või sellest edasi arenevad haigused. Arusaadavalt ei suuda välja magamata inimene teha järgmisel päeval sama kvaliteetset tööd kui korralikult puhanud inimene. On aeg ka Eestis võtta kasutusele vastavad teabetahvlid ning panna need üles näiteks linnadesse suubuvatele teedele (Tartu, Viljandi, Pärnu ja Narva suunad), aga miks mitte ka elurajoonidesse.

i

TÕNIS KÕIV, riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus