Inimesed päikesekilluga põues

Kõigil meil on oma tee käia ning minekul  leiab aset nii mõndagi. Tuleb ette komistamisi ja kukkumisi ning päevi, kus pilved varjavad jäägitult päiksekiire.  

Sel juhul  pakuvad abi sotsiaaltöötajad, kelle pädevusse kuulub paljugi, mis mahub loomise ja kadumise vahemikku. Sotsiaalhoolekande riiklikke ülesandeid maakonnas korraldab maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. Kohalikul tasandil pakuvad tuge linna- ja vallavalitsuste sotsiaalametnikud. Sihikindlat ja teaduslikul alusel sotsiaaltööd tehakse Eestis 1990. aastate algusest. Maakonnas töötab 33 sotsiaaltöö ametnikku, lisaks  koduhooldustöötajad, hoolekandeasutustes töötavad inimesed, koolides ja haiglates töötavad sotsiaaltööd tegevad inimesed, vabatahtlikud.

Sotsiaaltöötaja töös on väga oluline järgida oma tegevuses inimõigusi ja kutse-eetikat. Ta peab tagama võrdväärne kohtlemise kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata nende eripärast. Juhul kui kliendi õigused pole kaitstud või tema vajadused pole ühiskonnas arvesse võetud, tegutseb sotsiaaltöötaja oma kliendi esindajana. Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Seega on sotsiaaltöötaja justkui elav infoatlas, kes teab kõigest kõike.

Alati valmistab sotsiaaltöötajale rõõmu, kui osutatud abi  on olnud tõhus. Seda eriti just kõige kaitsetumate,  laste osas.

Meenutan aeg-ajalt  südamesoojusega üht  aastate eest Jõgeva linnavalitsuses tehtud  otsust, mis pani paljude laste silmad särama. Lugu ise on selline.

Jõulude ajal on heaks tavaks viia  maiustusi ja kingitusi majanduslikes raskustes peredele. Juba aastaid oli olnud nii, et sotsiaaltöötajad teatasid peredele varakult tulekust ette. Siiski  õnnestus maiustus esmakordsel käigul üle anda vaid vähestele — ikka kippusid uksed lukus olema. Abisaajaid oli tavapäraselt  50 lapse piires, kuid pakid sai õigeaegselt kätte kümmekond. Otsustasime siis korraldada kingituste üleandmise pidulikumas õhkkonnas ja kutsusime lapsed Jõgeva kultuurikeskusse ehk jõuluvana juurde  koju. Ja juhtus ime. Alates esimesest korrast oli puudujaid vaid mõni üksik. Lastel, kellest paljudel  polnud kunagi jõuluvana kodus käinud, särasid  kommikotti vastu võttes silmad  ja nad olid tõepoolest õnnelikud. Õigest otsusest oli hea meel kõigil.

Järgnev lugu on hea näide koostööst erinevate inimeste ja organisatsioonide vahel. Tegu, mis muutis  Pala valla puudega lapse elukorralduse  sellisel moel, et  võimaldas tal edaspidi kaasa lüüa toimingutes, mis on  igapäevaselt kättesaadav vaid tervetele lastele.  Tore  näide  sellest, kus sotsiaaltöötajate eestvedamisel tegid koostööd  puudega lapse perekond, kohalik kool ja  omavalitsus, ettevõtjad ja maavalitsus.

Lapsel oli füüsiline puue, mis ei võimaldanud tal iga päev õppetöös osaleda. Perekond oli kuulnud arvutiklaviatuuri kattest ja arvutihiirest, mida saab hoida käes. Koostöös saigi võimalikuks selline varustuse hankimine  lapsele, mille tulemusena ta sai suurema iseseisvuse. Ta ei sõltunud enam niivõrd isiklikust abistajast, vaid  sai olla koolis  teistega  võrdväärne.

Mõne aja möödudes vajas sama laps elektrilist ratastooli ning taas leidis sama meeskond  võimalused probleemi lahendamiseks. Rajati  kaldteed, mida mööda oli võimalus ratastooliga  iseseisvalt ilma abita koolis ringi liikuda ja ka kehalise kasvatuse tunnis staadionil ringe teha. Koostöövorm on sotsiaaltöös väga olulisel  kohal. 

Tunnustusena kaaskodanike hoolitsusele  pühendatud  tegevuse eest tunnustan maavanema aukirja ja aumärgiga Palamuse vallast Marju Liivakut,  Torma vallast  Marika Kalmu,  Jõgeva vallast  Liia Stammi, Põltsamaa vallast Esta Kossi, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojast  Aavo Aru,  Pala vallast Ene Toomi,  Puurmani vallast Erna Vanakõrtsi, Pajusi vallast Tiia Juhkamit,  Jõgeva linnast  Silvi Kerbi,  Mustvee linnast  Anna Lagutinat,  Kasepää vallast Tiiu Maasingut, Tabivere vallast  Liis Härmastet, Saare vallast Helgi Kolli ja  Põltsamaa linnast Kaire Bubnist.

Kui me oleme raskel ajal üksi, siis võib  kõik ümberringi  tunduda masendavalt  hall ja vaenulik. Kui me aga tunnetame, et hea ja abivalmis inimene on hästi lähedal, siis annab juba  teadmine, et sa pole üksinda, jõudu raskusi ületada. 

Südamest tänud teile, kallid sotsiaaltöötajad! Õnnitlen  sotsiaaltöötajate päeva puhul!

iii

VIKTOR SVJATÕSEV, maavanem

blog comments powered by Disqus