Inimesed ootavad pikisilmi masu lõppu

 

Vooremaa küsitlusest selgus, et inimesed ootavad pikisilmi majandussurutise lõppu ja loodavad, et oleme kõige hullemast juba üle saanud.

Jüri Smitt, AS Adavere Agro peaagronoom

Eks kõik inimesed, sealhulgas põllumehed, loodavad, et alanud aastal nn masu lõpeks ning et põllumajandusele tarvilike masinate, väetiste, seemnete ja muude materiaalsete väärtuste  ja teiselt poolt põllumajandustoodangu hindade vahekord normaliseeruks. Siis oleks ka põllumajanduses töötavatel inimestel lihtsam edasi elada.

Ilmastiku suhtes mul eelmisele aastale suuri etteheiteid ei ole. Tuleb tunnistada, et on hullemaid aastaid olnud. Kui mullune oktoober välja arvata, siis põllumehe jaoks ilm eelmisel aastal kõige halvem polnudki, vähemalt Adaveres mitte.

Töösuhetes sooviksin inimeste vahel rohkem üksteisemõistmist. Arvan, et kui laheneb hindade küsimus ja tänu sellele palgatase kasvab, siis muutuvad ka inimestevahelised suhted paremaks. Inimesena on minu eas põhiliseks sooviks, et tervis alt ei veaks. Kõik muu peale tervise on suuremal või vähemal määral iga inimese enda teha.

Kaire Bubnis, Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Alanud aastalt ootan eelkõige, et majandus uuesti kasvama hakkaks. Et igasugused sunnitud tõkked, sealhulgas palgata sundpuhkuse päevad asutustes-ettevõtetes ära lõpeksid. Inimesed elavad lootuses ja ootuses, et see kõik on ajutine.

Väga loodan, et uuesti tõuseksid au sisse elu püsiväärtused. Tänapäeval suhtutakse kuidagi ükskõikselt tõdedesse, mis olid varem iseenesestmõistetavad: ei tohi valetada, ei tohi varastada, ei tohi abielu rikkuda jne. Minu arvates on elu põhilised väärtushinnangud paigast nihkunud.

Soovin hingerahu, südamlikkust ja inimlikku soojust igale perele ja igasse kodusse.

Sotsiaaltöötajana soovin, et alanud aastal alustataks Põltsamaa päevakeskuse rajamisega ja et see tänavu ka valmis saaks. Vahetult eelmise aasta lõpus andis valitsus n-ö rohelise tee päevakeskuse rajamiseks toetuse taotlemiseks Euroopa Liidust. Loodan, et meil jätkub tarkust ja tasakaalukust see vajalik hoone heal tasemel valmis ehitada ning seal tegevus käivitada.

Lembit Paal, Pajusi ABF AS juhataja

Kõigepealt ootan alanud aastalt seda, et majanduses pöörduksid asjad taas paremuse poole ning tänaseks juba tavanähtuseks osutunud majanduslangus viimaks peatuks. Loodan, et käesolevaks aastaks rahvusvaheliselt välja hõigatud miinus kolme protsendiline majanduskasv tõeks ei osutuks.

Tahaksin loota, et siitkandi inimestel ikka tööd ja leiba jätkuks ning et ka piirkonna omavalitsuste eelarved uuesti kasvama hakkaksid. Põllumehena loodan, et kahele viletsale aastale kolmandat lisaks ei tule. Kahel viimasel aastal langesid kokku nii nirud ilmastikuolud kui ka majanduslangus. Jaanuariks on välja hõigatud neli krooni piimaliitri eest, mis on terve krooni jagu rohkem kui eelmisel suvel.

Hea märk on seegi, et suur osa Eesti piimast liigub nüüd Lätti, Leetu ning Venemaale ja see annab põhjust optimismiks.

Keiu Kess, Puurmani spordi- ja kultuurimaja juhataja

Soovin, et meile kõigile jätkuks igasse päeva töid ja tegemisi, toredaid kohtumisi ja ilusaid sündmusi, õnne, rõõmu ja naeru, häid inimesi.

Andrus Eiser, Mustvee ettevõtja, linnavolikogu liige

Loodetavasti said Mustvees võimule õiged inimesed. Uuelt aastalt loodan, et kõik meie fraktsioonid teeksid omavahel koostööd, mitte ei urgitseks näpuga valede ridade vahel.

Veel loodan, et inimesed mõtleksid tervemalt ja kainemalt. Meie ühiskond tahab väga ameerikalikuks muutuda, seda poleks vaja.

Ants Prii, Jõgeva linnavolikogu liige

Jõgeva linna eelarve jäi 2005. aasta tasemele, seetõttu midagi suuremat ette võtta ei saa, kuid loodetavasti lõpetatakse pooleliolevad ehitusobjektid õigel ajal. Aasta tuleb raske nii linnale, elanikele kui ka ettevõtjatele. Loodan, et ettevõtjad peavad vastu ning praegused töökohad säilivad.

Hea on tõdeda, et Jõgevamaa tuntus kasvab aasta-aastalt. Loodan, et senised maakonna tutvustusprojektid on jätkusuutlikud ning neid eest vedavad inimesed säilitavad oma tahte ja optimismi. Et eelmise majanduskriisi periood kestis neli aastat, siis selle põhjal loodan, et 2010. aasta on praeguse kriisiperioodi viimane ning aasta teisel poolel hakkab olukord riigis paranema. Soovin, et poliitikutel oleks julgust veelkord oma palgasüsteem kriitilise pilguga üle vaadata ja võtta vastu otsus palganumbrite korrigeerimiseks lihtrahva omale lähedasemaks.

Henno Sturm, mesinik Saare vallast Rätsepa talust

Algavalt aastalt ootan  mesinikuna ilusat ilma korjeajaks.  Samuti loodan, et mul endal, kõigil lähedastel, sõpradel ja tuttavatel hea tervis oleks.  

Ene Toom, Pala vallavolikogu esimees

Loodan, et ka 2010. aastal suudab Pala vald keerulises sotsiaal-majanduslikus olukorras vastu pidada. Ehk raskused ka taanduvad veidi ja saame majanduslikus mõttes veidi kergemalt hingata. Algaval aastal tuleb vastu võtta Anna Haava nimelise Pala Kooli arengukava ja plaanis on alustada koolimaja vanema osa renoveerimistöid.

Maris Rohtla, Tiheda Lasteaed-Algkooli juhataja

2010. aasta tuleb loodetavasti meie lasteaed-koolile töine ja loodan väga, et saame koostöös vallaga avada meie majas veel ühe rühma sõimeealiste laste jaoks.

Soovin,  et minu poegadel Renel ja Rasmusel läheks jätkuvalt koolis hästi. Ise loodan lugeda sel aastal palju huvitavaid raamatuid ja kohtuda toredate inimestega.

Evi  Shtukert, Torma vallavalitsuse arendusspetsialist ja Torma naisrühma mänedzher

Kui 2009. aasta oli Torma vallale vaatamata üldistele majandusraskustele piisavalt edukas, siis sooviks, et algaval aastal jätkuks eelkõige stabiilsus, et inimesed saaksid pühendada end kodule ja perele, tunda igas mõttes elust rõõmu.

Toivo Kens, OÜ Viraito juhataja, Piimandusühistu E-Piim nõukogu liige

Väga loodan, et sellel aastal istuvad piirkonna otsustajad inimesed ühise läbirääkimistelaua taha ning lepivad kokku, et meil tulevikus oleks killustatud arenguga väikeste omavalitsuste asemel piirkonnas üks suur ja tugev omavalitsus.

Mihkel Kübar, Jõgeva abilinnapea

Eelkõige ootan oma haldusalas uute ja leidlike ideede pealekasvu. Rahaliselt raske aeg peaks panema kõiki mõtlema, kuidas 2011. aasta võrreldes 2010. aastaga parem võiks tulla  — rohkem võiks olla ettenägemisvõimet.

Ootan erinevate sihtrühmade vahelise dialoogi ning ühte suunda vaatamise paranemist. Erinevate rühmade aktsepteeritud nägemus ükskõik mis valdkonnas aitab meil linnana tugev olla ning nii mõnegi idee ellu viia. Maakondlikul tasemel loodan näha kokkuhoidlikku, heaperemehelikku ning mõistlikku valitsemist, veel tihedamat koostööd erinevate omavalitsuste vahel. Loodan  kodanikuinitsiatiivi tõusu ning omavalitsusjuhtide tarkust kodanike ideid kuulata ning nii mõnegi kuuldud ja hea idee elluviimist. Veel ootan suuremat riigimehelikkust ministritelt. Sirgeseljalisust ja kindlameelsust uute ideede rakendamisel, samas kannatlikkust kuulata erinevate osapoolte ettepanekuid ning nendega võimalusel ka arvestada. Rohkem arukust, vähem tormakust. Inimestelt ootan suuremat üksteisemõistmist, abivalmidust, hoolivust.

Maire Lainurm, Põltsamaa pensionäride ühenduse “Kuldne iga” juhatuse esimees

Mina ootan alanud aastalt eelkõige seda, et eakate ühendusele leitaks kusagilt mõni laoruum meie organisatsiooni inventari hoidmiseks. Siiani asusid need Põltsamaa kinomajas, kuid just hiljutiste kõige külmemate ilmadega kästi meil oma asjad sealt ära kolida. Nüüd on need kusagil endise Põltsamaa EPT ladudes laiali ja mul puudub isegi sinna juurdepääs. Minul endal pole ka kodus sellist kohta, et hoida meie rahvariideid, laudlinu, käterätikuid. Samuti soovin, et ka eakate ühendus saaks Põltsamaal oma kooskäimise ruumi. See ei pea sugugi suur olema. Praegu pole kohtagi, kus laua taha istuda ja projekte või aruandeid kirjutada.

Irja Paavo, Põltsamaa kultuurikeskuse direktor

Kultuurikeskuse juhina ootan alanud aastalt eelkõige seda, et rahvast meie majja rohkem tuleks ja et nad senisest enam meie tegemistest huvituksid. Kui mõelda sellele, kui palju inimesi Põltsamaa piirkonnas elab ja kui paljud neist kultuurikeskuse ringide töös ja ettevõtmistes osaleb, siis võiks meil käivate inimeste arv suurem olla küll.

Mina soovitan inimestel telekate eest ära tulla ja meie tegevuses kaasa lööma hakata. Pakume palju sellist tegevust, kus saab kaasa lüüa kogu perega. Samuti ootaks aktiivsemat osalemist ka nendel üritustel, mis ei toimu kultuurikeskuse seinte vahel, vaid saavad teoks lossihoovis, lauluväljakul või kusagil mujal. Kui inimesed rohkem positiivseid emotsioone saavad, meelt lahutavad ja omavahel suhtlevad, siis on ka igapäevaelu probleemidega kergem hakkama saada.  

Alanud aastal on meil oma naiskooriga “Roosi“ ees väga põnev sõit Soome, kus me anname täispika kontserdi. Ma loodan sellest aprillis toimuvast välisreisist väga palju. Sellele reisile eelneb väike eelproov: anname sõbrapäevakontserdi koos Jõgeva meeskooriga “Mehis.“ Isiklikult soovin, et mu lähedastel ja mul endal tervis korras oleks. Kõige muuga saab hakkama.

iii

EILI KOITLA

HELVE LAASIK

JAAN LUKAS

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus