Inimesed kipuvad hädaabitelefoni tüütama olmemuredega

Päästeameti pressiesindaja Beata Perendsi sõnul on inimesed tänase päeva jooksul hakanud hädaabitelefonile helistama olemmurede lahendamiseks. «Kui elekter näiteks ära läheb, siis esimese ehmatusega ei osata ilmselt mujale helistada kui 112-te,» tõdes Perends. Võimaliku elektrikatkestuse korral on soovitav kõigil esmalt veenduda, kas ülekoormuse tõttu on lülitunud välja vaid tema oma eluruumide elektrisüsteem, või on elektrikatkestus ulatuslikum. Ulatuslikumast elektrikatkestusest saavad Eesti Energia kliendid teada anda helistades või saates SMS-i lühinumbrile 1343. Need, kes ostavad elektrienergiat vahendusfirmadelt, leiavad vajalikud kontaktnumbrid oma elektriarvelt või firmaga sõlmitud lepingust. Tsentraalse vee- ja soojavarustuse tarbijad peaksid probleemide korral ühendust võtma oma majaühistu esimehega. Kui majaühistu puudub, tuleks sooja- ja veetarnija kontaktandmeid otsida samuti lepingutest või arveblankettidelt. Tallinna, Viimsi ja Maardu elanike teateid võtab vastu abitelefon 1345. Nii kütte, elektri, vee kui ka muudest olmeprobleemidest õige adressaadi teavitamine vähendab kõnejärjekordade tekkimise võimalust hädaabinumbril 112 ning hoiab liinid vabad eluliselt tähtsa abi vajajatele. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus