Inimesed harjuvad tasapisi eriolukorraga

Seitsmendat päeva kestva eriolukorraga harjutakse tasapisi ka Jõgevamaal ning inimesed seavad oma töid ja tegemisi järjest enam piirangute järgi. Eile keskpäevase seisuga oli Jõgevamaal üks koroonaviirusesse nakatunu.


Mustvee vallas on käivitunud vabatahtlike otsing, kes aitaksid kodus püsivaid eakaid inimesi.
Mustvee vallasekretär Daisy Utsar, kes on vabatahtlike koordinaator, andis teada, et üleskutse vabatahtlike leidmiseks on käivitunud hästi.
„Esimene helistaja oli liinil juba mõned minutid pärast üleskutse avaldamist valla kodulehel ja Facebookis. Vabatahtlikud on valmis toiduaineid ja muud eluks vajalikku eakatele ja teistele riskirühma kuuluvatele koju viima. On pakutud abi näiteks ka supi keetmisel. Selline vajadus tekib siis, kui üksi elav eakas peab voodisse jääma,“ sõnas Utsar. Praegu kogutakse andmeid ja kohe, kui vajadus tekib, võetakse vallakodanikega, kes ennast vabatahtlikult appi pakuvad, ühendust.

Aktuaalseks teemaks lasteaiad

Mustvee vallas ei ole täna ja ilmselt ka sel nädalal mitte ühtegi last lasteaias. Küsitletakse lapsevanemaid ja ollakse valmis, kui olukord peaks muutuma.
Vallasekretär leiab, et koolilõunat hõredas piirkonnas korraldada ei suudeta. Linnades on teenuseosutajad ja neilt tellitakse. „Vanurite kogunemise probleemi puhul saaks maakonnaleht Vooremaa ise kõige paremini abiks olla, sest eakad loevad lehte rohkem. Muidugi jagame infot oma kodulehel ja anname vastavaid juhiseid,“ soovitas vallasekretär.
Hooldekodudes on Mustvee vallas kõik kontrolli all.
„Jõgeva vallas kaotatakse lasteaedades kohatasu esimesel võimalusel. Samuti kaalume huvikoolide tasu lõpetamist,“ ütles sellest nädalast puhkuselt tagasi olev vallavanem Aare Olgo, kes võttis juhtimise üle kriisikomisjoni ajutiselt juhilt Mati Kepilt. Praegu on valla 630 lapsest lasteaias 54.
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas kinnitas, et praegu suudavad piirkondade sotsiaaltöötajad abistada kõiki, keda on abistada vaja. Kui tulevikus on vaja lisajõude, eelistatakse kaasata mitte vabatahtlikke, vaid naiskodukaitse liikmeid.

Loodetakse naiskodukaitsele

„Eelistame appi kutsuda naiskodukaitse liikmeid, kellel on riigi ees teatud kohustused ja kellel on selge arusaamine, kuidas teisi abistades ennast nakkusohu eest kaitsta. Vabatahtlike puhul ei suuda me tagada, et nad abistama minnes ise terved oleksid, ega ka seda, et nad abiandmise käigus ise ei nakatuks. Seega me esialgu vabatahtlikelt abi ei otsiks, aga kui olukord muutub, võib ka see seisukoht muutuda,“ sõnas Meltsas.
Haridusala kureeriva abivallavanema Arvo Sakjase sõnul on enamik Jõgeva valla koole teatanud, et nende õpilastele pole sooja koolilõunat pakkuda vaja. Palamuse gümnaasiumi õpilaste hulgas on koolijuhi hinnangul mõned, kes sooja lõunat võiksid vajada, aga kas seda valmistama ja kohale toimetama hakatakse, otsustab homme hommikul kogunev valla kriisikomisjon.
Meltsase sõnul on piirkondade sotsiaaltöötajate kaudu eakatele läinud sõnum, et nad oma tervist hoiaksid. Õues jalutamine on isegi soovitatav, aga hulgakesi kogunemine mitte. Ka poes võiks praegusel ajal käia harvem kui tavaliselt. Juhised selle kohta, kuidas eakad end viiruseohu eest kaitsta saavad, on üles pandud valla kodulehele. Eakatele, kes ise internetti ei kasuta, vahendavad infot loodetavasti nooremad sugulased.
Nii Jõgeva sotsiaalkeskuses Elukaar, Jõgeva haigla hooldusosakonnas, Jõgeva sotsiaalmajas kui ka toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenuskohas Torma alevikus kehtivad Meltsase sõnul karantiininõuded ja neist peetakse kinni.

Tuleb sotsiaalosakonda teavitada

Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla sõnas, et vabatahtlike otsingut on alustanud ka Põltsamaa vald. „Praeguseks on meiega ühendust võtnud mitu inimest, kes on valmis võimalikus hädaolukorras appi tulema,“ rääkis Sumla.
„Vanurite kodus hoidmine on paraku nende teadlikkuse küsimus. Ja kas nad ikka peavad olema kodus?“ küsis Sumla. „Pigem vastupidi. Liikumine ja toonuse hoidmine on ka neile ülioluline. Küll aga peavad nad piirama oma seltsielu. Ja kindlasti tuleb hügieeninõuetest rangelt kinni pidada. Teavitamisega tegelevad kõik kanalid. Kui eakad soovivad, et neile toit ja ravimid koju viiakse, peavad nad sellest vallavalitsuse sotsiaalosakonnale teada andma. Kindlasti on neil vaja varuda koju sularaha, et saadud kauba eest toojale kohe tasuda.“
Valla hooldekodudes peetakse karantiinist kinni.
Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters kinnitas, et Põltsamaa vallavalitsus jätkab teenuste osutamist ja vanematel on võimalik äärmise vajaduse korral oma laps lasteaeda tuua.
„Ka huvikoolides (näiteks Põltsamaa muusikakoolis) ei ole kogu õppetöö katkenud. Võimaluse korral kasutatakse e-õppe võimalusi ja ollakse õpetajaga IT-vahendite kaudu ühenduses. Kindlasti ei ole kohatasu kaotamine praegu kõige pakilisem teema. Analüüsime olukorda ja kaalume eri võimalusi,“ lisas Peters.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus