Inimesed ei pea reoveehaisu taluma

Olen koostamas raportit, mis peab andma ülevaate reoveepuhastite ebameeldiva keskkonnahäiringu vähendamise võimaluste kohta. Keskkonnahäiring ehk lihtsamini öeldes hais halvendab inimeste elukvaliteeti mitmes Eestimaa linnas, sealhulgas näiteks Viljandis. Juuli esimesel poolel käisin raporti jaoks infot kogumas Kohtla-Järvel ja Vilniuses.

Kohtla-Järve biopuhastit külastasime koos keskkonnaminister Keit Pentusega. Linna veevärki on investeeritud miljoneid eurosid, et tagada elanikele puhas vesi ning juhtida ära reovesi. Samas on aga linnaelanikke aastaid häirinud puhastusseadmest leviv hais. Reoveepuhastit opereeriva ettevõtte Järve Biopuhasti töötajad on haisuprobleemiga hästi kursis ning kaaluvad erinevaid lahendusvariante.

Nii Kohtla-Järvel kui Viljandis, kus reoveehaisuga samuti aastaid probleeme olnud, katsetatakse lõhna-ainet, mille mõjul peaks inimesteni leviv häiriv hais juba sellel suvel vähenema. Nn lõhnastamise puhul on tegu siiski ajutise leevendusega mitte püsivalt sobiva lahendusega.

Viljandi Veevärgi korraldatud reisiga käisin eelmisel nädalal vaatamas ka Vilniuse veepuhastusjaama. Seal on investeeritud üle 40 miljoni euro ning tulemuseks on suletud reoveemuda töötlemise protsess, mille lõpptoodanguks on “kuiv” graanul. Graanul on sobilik nii kompostimiseks kui põletamiseks. Loomulikult ei paisku protsessist õhku enam mingit Leedu pealinna elanikke häirivat haisu, isegi puhastusjaama territooriumil oli õhk puhas.

Ülevaate protsessist andsid nii leedukad kui Saksa tehnoloogiafirma esindajad, kes olid lahkelt nõus ka Viljandi jaoks vajalikud tasuvusarvutused tegema. Tunduvalt väiksema mahu tõttu saaks Viljandi puhul osadest protsessi lõikudest loobuda, mis muudab lahenduse odavamaks, aga haisu kaotab ikkagi ära. See on üks võimalikest reoveepuhastite haisuprobleemi lahendustest, mille kohta loodan suve jooksul veel täiendavat infot saada, et see raportisse kirja panna.
i

Raporti keskkonnakomisjonile esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 1.oktoober.

i

TÕNIS KÕIV, riigikogu keskkonnakomisjoni liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus