Infopäeval vaeti ideed asutada kultuurielu korraldamiseks organisatsioon

Jõgeva kultuurikeskuses peetud maakonna kultuuritöötajate infopäeval räägiti ettevalmistustest mitmeteks kultuurielu suursündmusteks ja koostööst nende läbiviimisel.


Infopäeva peakorraldaja, Jõgeva maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist Tiina Tegelmann  meenutas hea sõnaga hiljutist osalemist Raja vabaajakeskuses toimunud maakonna omavalitsusliidu juhatuse koosolekul. “Rääkisin taas ideest moodustada Jõgevamaal kultuurielu korraldamiseks katusorganisatsioon, mis võiks tegutseda  mittetulundusühinguna. Küllap avaneksid nii paremad võimalused kultuurisündmuste ja projektide rahastamiseks. Omavalitsusjuhid suhtusid välja pakutud mõttesse toetavalt,” märkis ta.

Jõgeva Omavalitsuste Liidu tegevjuht Raivo Suni  sõnas, et liit on välja kuulutanud ideekavandi konkursi 2017. aastal peetavaks Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeoks.   Kavandisse tuleb märkida peo toimumispaik, tuua välja põlvkondade sidusust, Jõgevamaa traditsioone ja omapära, toonitada isamaalisust. Ideekavandite esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 18. aprill.

Raivo Suni teatas sedagi, et  II Eesti Naiste Tantsupeo Mehe Lugu üritustest toetab omavalitsusliit peo eel Jõgevamaa erinevates paikades peetavaid simmaneid. Mitmekülgset teavet naiste tantsupeost jagas ka pealavastaja assistent ja korraldustoimkonna juht Airi Rütter.

Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt alustas info edastamist, jagades 2017. aasta 30. juunist 2. juulini kestva XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina  jään” reklaamplakateid ja mudilaskooride laulikuid. “Tallinnas lauluväljakul ja Kalevi staadionil teoks saav noortepidu on esimene, kus esinevad vaid vabas Eestis sündinud noored,” ütles Tutt.

Tema sõnul osalesid Jõgevamaa kollektiivide juhid aktiivselt  veebruarikuus toimunud 2017. aasta noortepeo terepäeval, mille korraldas laulu- ja tantsupeo  meeskond.

Koosolijatele jagati ka II Eesti naiste tantsupidu ning kõiki Jõgevamaal käesoleval aastal toimuvaid kultuuri- ja spordisündmusi tutvustavaid trükiseid.

Päästeameti ennetustöö büroo juhtivspetsialisti Tõnu Vare peetud turvalisuse teemalisel loengul tegid kultuuritöötajad ka harjutusi, kuidas põlevate küünaldega ohutult ümber käia ning  väiketulekahju kustutada.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus