Infopäev vabatahtlikele

Üritus on mõeldud nii mittetulundusühingutele, asutustele ja teistele organisatsioonidele kui ka noortele, kes tahavad vabatahtlikuna midagi meie elu ja keskkonna heaks ära teha.

Infopäeva eesmärk on teadvustada vabatahtliku tegevuse väärtust üksikisikutele (eelkõige noortele), kodanikeühendustele ja ühiskonnale tervikuna, samuti julgustada noori vabatahtlikkuse alusel tegutsema ja kodanikeühendusi kaasama oma tegevusse noori vabatahtlikke nii Eestist kui ka Euroopast. Viimaseks on teadvustada Euroopa Vabatahtliku Teenistusprogrammi võimalusi.

Üritusel jagatakse rohkelt informatsiooni vabatahtliku tegevuse ning Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohta. Oma kogemustest räägivad ka endised ja praegused vabatahtlikud nii Eestist kui ka välismaalt. Eestlastest esinevad Tartu saatvate ja vastu võtvate organisatsioonide esindajad Ly Bikkel MTÜst Öökull, Kairi Sepp ja Kaidi Kenkmann Tähe Noortekeskusest ning Kerstin Kõre Tartu Vabatahtlike Keskusest. Välisvabatahtlikke on oodata Kreekast, Hispaaniast, Portugalist ja Saksamaalt. Kohalikest vabatahtlikest tulevad Mart Laasit, Iti Aavik, Stella Timmer ja Mari Tikerpuu. Kampaania “Saa Suureks!? toimub Euroopa Nõukogu poolt 2005. aastaks välja kuulutatud kodanikuhariduse aasta egiidi all.

Teadaolevalt osaleb üritusel neli Jõgeva valla noorsootöötajat ning allakirjutanu. Üritusele oli võimalik ka ette registreerida, kuid et registreerunutelt ei küsitud, millisest maakonnast nad pärit on, siis ei oska korraldajad öelda, palju on oodata Jõgevamaa noori. Samas võib üritusele tulla ka neid, kes pole end eelnevalt registreerinud.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus