Infopäev Siimusti avatud noortekeskuses

Siimusti alevikus avatud noortekeskuses peeti 30. aprillil infopäev nimega “Vali õige siht”. Päeva viisid läbi siinkirjutajad, noortepäevale oli ka kaasatud vanemkonstaabel Jana Õim.

Infopäev täitis kahte eesmärki: viia kohalikke noori kurssi seaduste ja nende täitmise vajalikkusega ja sooritada selle projekti raames ise lõpueksam. Nimelt peavad kõik politseikadetid viimase eksamina viima ellu projekti, mis aitaks ennetada süütegusid.

Osalejaid oli noortepäeval 15 noort huvilist. Eelnevalt olid tulevased politseinikud intervjueerinud kümmet kohalikku elanikku ning küsinud nende arvamust noorte probleemidest ja käitumisest Siimusti alevikus. Alustuseks said noored kuulda, mida arvavad kohalikud elanikud nende käitumisest.

Seejärel arutleti kuuldu üle ning leiti, et noored on intervjueeritutega sama meelt. Kadetid rääkisid ka alkoholi- ja tubakaseadusest Eestis. Politseiametnik viis kuulajad kurssi karistusseadustikuga.

Koos vaadati õppefilmi, mis rääkis poisist, kelle elurada oli üpris konarlik ning kelle seaduserikkumised vanglasse viisid.

Lõpetuseks said noored oma teadmised proovile panna viktoriinis,  paremad lahendajad said auhinnad.

Ettevõtmise eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust seadustest, et neil oleks kergem valida õige ja seadusekuulekas elutee. Tagasiside põhjal võib järeldada, et Siimusti noored jäid infopäevaga igati rahule.

iii

LEO VÄÄT, RIIN TAMM, politseikadetid

blog comments powered by Disqus