Infoküllane ja meeleolukas perepäev Kuremaal

Teisipäeval korraldas Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda Kuremaa lossis perepäeva,  kus jagati infot Jõgeva valla sotsiaalosakonna pakutavatest sotsiaalteenustest  ja -toetustest ning teistest abistamisvõimalustest. Räägiti sellestki, kuidas hoolitseda oma tervise eest, järgides õiget puhkuse- ja toitumisrežiimi. Tunnustati  organisatsiooni aktiivsemaid liikmeid ja koostööpartnereid.


Sündmuse alustuseks pöördus koosolijate poole sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus juhataja Tiina Tegelmann. „Me elame pöörases ja  muutlikus maailmas, milles sünnivad lood, legendid ja hetked. Meie elu kulgeb mööda imelist teed, millel on roosid, saialilled ja karikakrad ja palju valgust,“ rääkis Tegelmann, kes tänas Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda otsuse eest korraldada perepäev just Kuremaa lossis.

„Tean, et sellele kokkusaamisele tullakse suuresti selleks, et suhelda, näha vanu tuttavaid ja ehk ka uusi, rääkida rõõmudest ja muredest, saada ja anda vastastikust tuge, vaadata tulevikku,”  ütles Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev. 

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Kaasik rääkis  oma sõnavõtus, et  2017.   aastal jõustusid Eestis mitmed seadused, mis mõjutavad puuetega inimeste elu. „Perepäev on meie traditsiooniline sündmus, mida oleme korraldanud juba oma organisatsiooni  algusaastatel. Möödunud aastal toimusid Mustvees ja Põltsamaal tehnilisi abivahendeid tutvustavad messid, mille läbiviimist toetas LEADER. Oma aktiivile korraldasime õppereisi  Avinurme  ja Lohusuu valda, mis tänaseks kuuluvad Jõgevamaa koosseisu.” 

Kaasik tänas Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja koostööpartnereid ja liikmesorganisatsioone, kes  on järjepidevalt tegelenud teabepäevade korraldamisega ning on aktiivselt osalenud koja korraldatud üritustel. Ta andis üle meened liikmeühenduste juhtidele Urmas Orusalule Jõgevamaa Kutsehaigete  Ühingust,  Daisy Utsarile Jõgevamaa Vaimupuuetega Inimeste Tugiühingust,  Aavo Arule Jõgevamaa Diabeetikute Seltsist, Elina Kabanenile Jõgevamaa  Vaegkuuljate Ühingust, Airi Kalmule Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühingust, Erna-Elmagda Karule Jõgevamaa Südamehaigete Ühingust Madeann Alametsale Jõgevamaa Puuetega Laste Vanemate Ühingust ja Kaire Kaasikule Jõgevamaa Tugikeskusest.  

Samuti said meene Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja asutaja liikmed Mai Treial, Meeri Ottenson, Luule Palmiste, kes praegu on koja juhatuse esimees, eelmine tegevjuht ja praegune juhatuse liige Helika Sõber, teenekas sotsiaaltöö eestvedaja Aime Meltsas ja ühingu liikmed Ludmilla Tooming ja Mai Narruskberg.

Usutluses Vooremaale  ütles Anneli Kaasik, et  Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda on otsustanud korraldada perepäevi kolmes Jõgevamaa omavalitsuses ning esimeseks toimumispaigaks valiti Jõgeva vald  ja Kuremaa loss.

Sotsiaaltöö korraldusest Jõgeva vallas andis ülevaate selle omavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. „Kõige olulisem on lähtumine inimesest. Inimesed peavad tundma, et kohalik omavalitsus on nende jaoks  olemas  ja võimalikult lähedal.  Prioriteediks on individuaalne lähenemine. Iga abivajaja peab tundma, et tema probleemiga tegeletakse  ja püütakse leida võimalikest lahendusest parim,“  ütles ta.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojal on tava kutsuda perepäevalistega kohtuma oma ala tunnustatud asjatundjaid. Seekord oli külaliseks tervisekoolitaja Mirko Miilits, kes viis esitluse  läbi vestluse vormis, esitas küsimusi ja pakkus vastuseks valikvariante. Ta keskendus oma esinemisel sellele, kuidas elada võimalikult kaua täiusliku elukvaliteedi  ja positiivse enesetundega.

Perepäeva kultuuriprogrammi  sisustasid kultuuriseltsi  Jensel   kollektiivid  Vello Pütsepa   juhendamisel. Jõgeva  haigla päevakeskuse teatritrupp  esines näitemänguga „Juuli ja Maali”. „Oleme seda komöödiat  mänginud mitmes paigas  ning ka Tartus  Vanemuises toimunud puuetega inimeste teatrifestivalil.  Meie üks eesmärke on pakkuda pealtvaatajatele nalja,” ütles trupi juhendaja Laile Sukk, kes on ka näidendi autor ja  mängis ise kaasa.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus