Immigrandid: ajaloolised hirmud ja reaalpoliitika

Euroopa Komisjoni pakutud immigratsioonikvoot ehk 1064 pagulast Eestile on tekitanud siin nii tulise debati, mille sarnast pärast kooseluseaduse üle toimunut ei mäletagi. Ja nagu kooseluseaduse puhul, on ka nüüd kired lõkkele löönud, halle toone peaaegu ei ole.

Immigratsioonikvoodid on küsimus, millesse on põimunud nii väärtused, kalk reaal- ja sisepoliitika kui ka ajaloolised hirmud. Mis nendest teguritest jääb domineerima, on tõeliselt raske küsimus, kuid juba praeguseks on selge, et arvestada tuleb kõigiga.

Inimest tuleb hädas aidata

Euroopa üks põhiväärtusi on aukartus iga üksiku inimelu ees. See on põhjuseks, miks Euroopa riigid on keelustanud surmanuhtluse. See tähendab ka, et iga inimest tuleb hädas aidata, sõltumata tema rassist, usulisest kuuluvusest või soost. Euroopa Liit sümboliseerib kogukonda, kus kõigil on seaduse ees samasugused õigused. Kui kuulutada, et mõni inimene on oma sünnipäralt parem kui mõni teine, tähendakski see Euroopa väärtustega vastuollu minemist. Sestap kuulub pagulaste/põgenike aitamine olemuslikult Euroopa põhiväärtuste hulka – abistamisest keeldumine võib viia sama tulemuseni ka Euroopa sees. Kui kõik hakkaksid tekki enda poole kiskuma, jõuaksime sõjaeelsesse olukorda. See Eestile hästi ei lõpe.

Kui aga Eesti vaatab probleemi reaal- ja sisepoliitiliselt, siis aktsendid muutuvad. Kalk reaalpoliitika ütleb meile üsna banaalselt, et kui tahame, et meid aidataks, peame ka meie teisi aitama. Kui tahta, et Euroopa Liidu lõunapoolsed (loe: immigrante massidena vastu võtvad) riigid meid Venemaa küsimuses mõistaksid, tuleb ka neid mõista. Muidu istume me tõesti nagu kult rukkis ja pahandame, miks mingi ELi riik soovib Venemaaga mingeid eridiile teha. Meie tahteavaldus pole veel sadade immigrantide vastuvõtmine, vaid kasvõi uurimine, mida meie saaksime lõunapoolsete riikide heaks ära teha. Euroopa Komisjoni kava ei tähenda ka praegu veel, et nood hüpoteetilised 1064 pagulast siia jõuaksid, sest komisjoni ettepaneku peavad heaks kiitma liikmesriigid, kaasa arvatud Eesti. Võib vast peaaegu täiesti kindlalt öelda, et kvoodid ei jää komisjoni pakutud tasemele, aga milliseks täpselt, see sõltub konkreetselt diplomaatiast.

Kõiki otsuseid ei saa panna rahvahääletusele

Välispoliitikas ei saa kõiki asju ajada avalikult, ehkki demokraatlikud ühiskonnad on kindlasti välispoliitikas avalikustatuse taset kergitanud. Kuid ikkagi jääb olukordi, kus sõlmküsimusi tuleb lahendada kiiresti ja rahva arvamust küsimata. Diplomaatias ei saa kõiki otsuseid panna rahvahääletusele. Kuid on heaks tavaks, et välispoliitiliselt olulisi otsuseid langetaval või lepinguid sõlmival valitsusel on rahva usaldus. Siis on ka valitsusel lihtsam pärastpoole sõlmitud lepinguid selgitada. Vähem kui kolm kuud pärast valimisi on aga Eestis asjalood nii, et summaarselt on valitsuserakondade toetus 40 ja opositsioonil 52 protsenti. Päevselge, et mistahes otsuseid valitsus soovib teha, põrkub ta rahva umbusule. Immigrantidega on samasugused lood – valitsust lihtsalt ei usuta.

Teisest küljest tundub, et mõni soovibki valitsuserakondade nõrkust ja immigratsiooniteema tundlikkust ära kasutada oma poliitiliste punktide skoorimiseks. Igasugune katse käivitada konstruktiivset arutelu põrkub kohe süüdistustele tolerantsidiktatuuris, liberastias või kasvõi rahva arvamuse eiramises. Kust te teate, mida rahvas arvab? Võidakse ju öelda, et kui näiteks 1987. ja 1988. aastal poleks fosforiidi kaevandamise plaanile otsustavalt vastu seistud, siis oleks Virumaa praeguseks pahupidi. Sestap tasuks justkui seista immigrantidele vastu ka praegu, ilma et üldse midagi arutataks.

Eesti otsustab ise oma immigrantide  üle

2015. aasta pole siiski see aeg, mis üle veerandsaja aasta tagasi. Eesti otsustab ikka ise oma immigrantide üle, kuid on arusaadav, et ajaloolised hirmud mängivad siin suurt rolli. Kontrollimatu immigratsioon Eestisse pärast sõda tekitas olukorra, kus eesti keele ja kultuuri vähemusse jäämine omal maal muutus reaalseks väljavaateks. Nii tunduvadki komisjoni pakutud kvoodid väga mehhaanilised, kus ei arvestata liikmesriikide ajalooliste eripäradega.

Mehhaanilised paistavad kvoodid ka sellepärast, et pagulased peaksid tegema igas liikmesriigis tegemist erinevate lõimumiskavade ja traditsioonidega. Ka eri keeltega. Suhteliselt lahtiseks jääb ka küsimus, kuidas pagulased näiteks Eestisse jääksid, kui Euroopa Liidus kehtib enamasti Schengeni viisaruum, kus dokumente piiril ei kontrollita. Kui ette kujutada potentsiaalselt pagulast Euroopasse suundumas, on tal tunduvalt lihtsam minna näiteks Prantsusmaale, Itaaliasse, Ühendkuningriiki, Hollandisse või Saksamaale, kus tavaliselt  on ees rahvus- või usukaaslased ja nii mõnelgi korral ei pea keelt õppima põhjusel, et seda juba räägitakse või pole asukohamaa keele õppimine oma kogukonnas lihtsalt vajalik.

Kui Eesti otsustab pagulasi vastu võtta, tuleb saata algusest peale signaal, et siin kehtivad Eesti seadused. Vastav näide pole muidugi meeldivamate killast, aga kui kaks islamisti üritasid hiljuti terroriseerida prohvet Muhamedi karikatuuride näitust Texases, lasti nad maha paarikümne sekundiga. Eestis kehtib sõnavabadus ja vägivallatsemist ei tolereerita, see peaks olema kohe selge. Ka need on Euroopa väärtused.

Kokkuvõtteks: immigrantide teema toob meelde valusad ajaloolised hirmud. Ühest küljest meenutame mitte just väga hea meelega kontrollimatut immigratsiooni pärast sõda, teisest küljest aga meenub 1939. aasta, kui Eesti jäi üksi ega leidnud enam liitlasi. Ning mõistagi on need sündmused ka omavahel seotud – kui me oleksime suutnud 1939.-1940. aastal oma iseseisvuse säilitada, poleks siia toodud ka massiliselt immigrante. Leida kompromiss välispoliitiliselt mitte üksi jäämise ja massilise immigratsiooni vahel näikse olevat Eestile põhiküsimus.

Erkki Bahovski on Diplomaatia peatoimetaja.

ERKKI BAHOVSKI

blog comments powered by Disqus