Imavere vald vaeb kolme ühinemisvarianti

Põltsamaa valla piirinaabri Imavere vallavolikogu esimehe Eve Okase sõnul on nende vallal Järvamaal kaks valikut. Ühelt poolt on kaalumisel variant, kus Järvamaale moodustuks suurvald kaheksa valla baasil, kuhu kuuluksid Imavere, Koigi, Koeru, Kareda, Järva-Jaani, Roosna-Alliku, Albu ja Ambla vald. Teise variandina moodustuks suurvald keskusega Paides. Nii ühe kui teise Järvamaa variandi puhul peab Imavere vald ära ootama Koigi valla otsuse, sest Imavere ei saa ühele ega teisele poole liituda üle Koigi valla territooriumi.


Eve Okase isikliku nägemuse kohaselt võiks pigem moodustuda suurvald, mis ulatub Imaverest Albu ja Amblani. Eve Okas arvab, et ilma ühise tõmbekeskuseta liitumisel võiks moodustuda selline vald, kus olemasolevad struktuurid ja asutused kohapeal suuremal määral alles jäävad. Imavere vallavolikogu esimees ei välista ka võimalust, kus kaheksa valla baasil moodustuva omavalitsuse keskus oleks näiteks Paides või Mäos väljaspool suurvalla territooriumi.

Imavere vallavolikogu esimehe sõnul on kõigi omavalitsuste eesmärk leida läbirääkimiste käigus ühisosa ja proovida see teiste liituvate omavalitsuste ühisosaga ühendada. Mõlemal pool, nii Põltsamaa valla kui Järvamaa valdadega läbirääkimisteks on Imavere vallas moodustatud töörühmad, kes ühised huvid ja mõtted välja töötavad. Eve Okas lausus, et Järvamaa valdasid tunnevad Imavere inimesed paremini ja Põltsamaa poolega tutvumisega läheb veel aega. Samas toonitas ta, et praegu ei ole Imavere jaoks mitte ükski kolmest variandist, sealhulgas liitumine Põltsamaa suurvallaga, välistatud. Eve Okas mõistab, et väga paljudes paikades oodatakse selgust, kes siis lõpuks ühise laua taha alles jäävad. Ent praegu pole seda võimalik välja öelda juba seetõttugi, et haldusreformi teema pole riiklike seadustega lõplikult reguleeritud.

Maakondlikust kuuluvusest rääkides poleks Imaverel midagi ka Viljandimaa koosseisu kuulumise vastu, sest Viljandi oleks maakonnakeskusena Imaverele lähemal kui Tartu. Põltsamaa suurvalla jäämine Põhja-Viljandimaa piirkonda tõstatus ka Pajusis toimunud arutelul. Samas on välja öeldud ka mõte, et maakonnad võivad üldse kaduda, mis looks läbirääkimisteks täiesti uue olukorra. Imavere vallavolikogu esimees lausus, et iga haldusreformi teemaline kohtumine on kasulik ja annab uusi ideid ning mõtteid, millega omavalitsuste liitumist silmas pidades arvestada võiks. Samas kinnitas ta, et läbirääkimised jätkuvad ning kindlasti valivad nad variandi, mis Imavere rahvale parim.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus