Ilulugejate võistulausumine Jõgevamaal toimub uues raamatukogus

Uues Jõgeva linnaraamatukogus toimub Tähetund MTÜ eestvedamisel ja koostöös harrastusteatrite liidu, Jõgeva valla ning Jõgeva linnaraamatukoguga täna kell 10 õpilasetlejate piirkondlik Jõgevamaa konkurss.


Osalema oodatakse põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.–12. klassini. Õpilane esitab konkursil ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid. Eesmärk on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu, anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks, teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Osalemine toimub kolmes vanuseklassis, millele vastavalt on ka kava maksimaalne pikkus riikliku konkursi standardite järgi määratud: 4.–6. klassid (5 minutit), 7.–9. klassid (7 minutit) ja 10.–12. klassid (10 minutit).
Etlejaid hindab žürii, kes valib välja parimad. Igast vanuseklassist kuulutatakse välja kaks eripreemiaväärilist ning üks peapreemiavääriline. Piirkondliku konkursi võitja liigub edasi lõppvooru Tartusse 7. veebruaril võistlema teiste maakondade parimatega.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus