Ilmus kodanikuühiskonna lühisõnastiku täiendatud versioon

Sõnastik pakub lühikesed seletused hulgale kodanikuühiskonda puudutavas arutelus kasutatavatele väljenditele, samuti uusi tõlkevasteid ning viitab vastavatele inglise keeles olevatele terminitele. Teises trükis sisalduvad mõned uued märksõnad (huvigrupp või -rühm; kaasamise hea tava; sotsiaalne ettevõtlus). Ka on täiendatud ja ajakohastatud teisi märksõnu ning lisatud teatud mõistete omavahelisi suhteid kajastav tabel. Lühisõnastiku koostanud TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi professor Mikko Lagerspetzi sõnul on viimaste aastate jooksul toimunud Eesti ühiskonnas kiired muutused, kus muudest elualadest kiiremini on arenenud erinevat laadi mittetulundusühendused. “Ka on kasvanud tähelepanu, mida osutavad vabaühendustele ühiskonna liikmed, massiteabevahendid ja valitsusasutused. Huviliste suur arv ning ühtlasi uute arutlusteemade esile kerkimine tekitasidki vajaduse sõnastiku täiendatud kordustrüki järele,” ütles Lagerspetz. Sõnastik on tasuta kättesaadav Tallinnas EMSLi kontoris ja Avatud Eesti Fondis, edaspidi ka maakondlikes arenduskeskustes. Trükise saab pdf-failina alla laadida veebis www.ngo.ee/trykised ja www.sisemin.gov.ee/atp/kodanikuyhiskond. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus